Eestkoste seadmise nõustamine

 

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus Eestkoste seadmise otsustab kohus isiku enda, tema vanema, abikaasa või täisealise lapse või linnavalitsuse avalduse alusel.Eestkoste seatakse täisealise piiratud teovõimega isiku varaliste ja isiklike õiguste ning huvide kaitseks.
Eestkoste seadmise nõustamine toimub vajaduspõhiselt. 
Õigusakt Perekonnaseadus
Vastutajad

Sotsiaaltööosakonna juhataja asetäitja Maarika Pilt, tel 785 0940, 521 1290, e-post maarika.pilt@voru.ee, Tartu tn 23, kab 1
Sotsiaaltöötaja-juhtumikorraldaja Terje Kanger tel 515 4709, e-post terje.kanger@voru.ee, Tartu tn 23, kab 7

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud Eestkoste seadmise nõustamiseks on vajalik isiklikult pöörduda sotsiaaltööosakonda. Soovitav etteregistreerimine 785 0940, 521 1290,  515 4709.
Vajaminevad dokumendid Kehtiv isikut tõendav dokument