Vältimatu sotsiaalabi

 

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus Isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu, osutatakse vältimatut sotsiaalabi, mis tagab vähemalt toidu, riietuse ja ajutise majutuse.
Kestvus Tähtajaline.Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule seni, kuni ta ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras.
Õigusakt Sotsiaalhoolekande seadus § 5 ja § 8
Vastutajad

Sotsiaaltööosakonna juhataja asetäitja Maarika Pilt, tel 785 0940; 521 1290, e-post maarika.pilt@voru.ee, Tartu tn 23, kab 1

Nöörimaa Tugikodu direktor Halliki Karba, tel 786 4765, 521 8725, e-post halliki.karba@voru.ee, Räpina mnt 22 

Nöörimaa Tugikodu korrapidajad 5300 7637, Räpina mnt 22.

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud Vältimatu sotsiaalabi saamiseks on vajalik isiklikult pöörduda sotsiaaltööosakonda (Tartu tn 23) või Nöörimaa Tugikodusse (Räpina mnt 22).
Vajaminevad dokumendid Kehtiv isikut tõendav dokument