Trepironija teenus

 

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Nöörimaa Tugikodus osutatakse trepironija teenust isikutele, kes on rahvastikuregistri järgi Võru linna elanikud ja ei saa oma tervisliku seisundi tõttu trepist üles või alla liikuda.

Õigusaktid

Trepironija teenuse osutamise kord on kinnitatud Nöörimaa Tugikodu direktori käskkirjaga 17.01.2023 nr 20.2-1/8.

Hinnakiri

Korraldaja Nöörimaa Tugikodu , Räpina mnt 22, Võru juhtumikorraldaja Kristel Plakso 53007637

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud Trepironija teenuse saamiseks tuleb pöörduda Nöörimaa Tugikodu poole tööpäevadel 8.00-16.00