Kristlikud kogudused

Aadress: Jüri 9, 65608 Võru (kirik); Tartu 42, 65609 (pastoraat) 
Telefon: 782 3641, 515 6463 
E-mail: andres1950@hot.ee  
Veebileht: http://www.eelk.ee/voru.katariina/ 
Kontaktisik: koguduse õpetaja Andres Mäevere

 

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku (EAÕK) Võru Suurkannatajate Ekaterina Kirik
Aadress: Lembitu 1a, 65608 Võru 
Telefon: 782 3423, 5598 0911 
E-mail: stefan.fraiman@eoc.ee
Veebileht: www.hot.ee/vorukirik/
Kontaktisik: preester Stefan Fraiman
 

Eesti Metodisti Kiriku Võru Elupuu Kogudus 
Aadress: Uus tn 21, 65609 Võru 
Telefon: 5622 3203  
E-mail: elupuukeskus@gmail.com
Veebileht: www.elupuukeskus.ee
Facebook: EMK Võru Elupuu Kogudus
Twitter: @elupuukeskus
Kontaktisik: pastor Kaupo Kant
 

Eesti Evangeelsete Vabakoguduste Liidu (EEVL) Täisevangeelne Võru Hosianna Kogudus 
Aadress: Jüri 54, Võru 65604 
Telefon: 553 7392 
E-mail: info@voruhosianna.ee
Kontaktisik: Hinnar Buht
 

Päästearmee Võru korpus 
Aadress: Vabaduse 4, 65609 Võru 
Telefon: 5648 7008 
E-mail: inge_ojala@fin.salvationarmy.org
Veebileht: http://www.paastearmee.ee 
Kontaktisik: korpuse juhataja Inge Ojala-Pihlaja
 

Seitsmenda Päeva Adventistide (SPA) Võru Kogudus 
Aadress: Linda 1a, Võru 65604 
Telefon:529 0902
E-mail: voru@advent.ee 
Veebileht: http://www.advent.ee  
Kontaktisik: pastor Hele Kulp
 

Võru Baptisti Kogudus 
Aadress: Karja 27, 65608 Võru 
Telefon: 5560 5627 
E-mail: toivo.teekel@gmail.com  
Veebileht: http://www.vorubaptisti.ee  
Kontaktisik: pastor Toivo Teekel
 

Eesti Karismaatilise Osaduskiriku 
Võru Püha Timoteose Kogudus
 
Aadress: Tartu 42, 65609 Võru 
Telefon: 511 3835 
E-mail: leevi.lillemae@neti.ee  
Kontaktisik: Leevi Lillemäe 
 

Jehoova tunnistajate Võru kogudus
Aadress: Fr. R. Kreutzwaldi 61a, 65604 VÕRU 
Pühapäeviti kell 11 pooletunnine loeng elulisel teemal piibli vaatevinklist.
Koosolekud toimuvad videokonverentsina. Info JW.ORG (Meist / Koosolekud)