Koduteenus

 

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus Koduteenust on õigus saada rahvastikuregistri andmetel Võru linnas elaval täisealisel isikul, kes vajab kõrvalabi igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel kodustes tingimustes.
Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks, nagu kütmine, toiduvalmistamine, eluruumi ja riiete korrastamine ning väljaspool eluruumi toiduainete ja majapidamistarvete ostmine ning asjaajamine ametiasutustes.
Kestvus Koduteenuse osutamise kestvus sõltub teenuse saaja vajadustest, toimetulekuvõimest, tervislikust seisundist ja muudest mõjuvatest asjaoludest ning võib olla tähtajaline.
Õigusaktid

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord.

Hinnakiri

Vastutaja

Teenuse vajaduse hindamine ja teenusele suunamine: sotsiaalteenuste spetsialist Anita Luik, tel 5358 8582, e-post anita.luik@voru.ee , Tartu tn 23, kab 8

Teenuse korraldamine: Nöörimaa Tugikodu vanemjuhtumikorraldaja Kadri Lepp, tel 5300 7637, e-post kadri.lepp@voru.ee,  Räpina mnt 22

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Taotlus koduteenuse saamiseks:

  • esitada paberkandjal Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda Tartu tn 23, Võru;
  • saata paberkandjal postiga aadressil Jüri 11, Võru 65608;
  • saata digitaalselt allkirjastatuna e-postiga info@voru.ee
Vajaminevad dokumendid
  •  kehtiv isikut tõendav dokument
  • vajadusel puude raskusastme otsus
Taotluse näidisvorm Taotluse näidisvorm