ABIELU LAHUTAMINE 

Kirjeldus

Abielu ei lahutata varem kui ühe kuu ja hiljem kui kolme kuu möödumisel abielulahutuse avalduse esitamisest.

Abielu saab lahutada:

 • maakonnakeskuse kohalikus omavalitsuses
  - abikaasade vastastikusel kokkuleppel, kui lahutajatel on rahvastikuregistris Eesti elukoha andmed sh lahutatakse välisriigis sõlmitud abielu.
 • notaris
  - abikaasade vastastikusel kokkuleppel;
  - kui abielu lahutaja elukoht on välisriigis.
 • kohtus
  - kui abikaasad vaidlevad abielu lahutamise või lahutusega seotud asjaolude üle või kui perekonnaseisuasutus ei ole pädev abielu lahutama;
  - kui üks abikaasadest on piiratud teovõimega (eestkostetav) ning talle ei ole eestkoste määramise kohtumäärusega antud perekonnaõiguslike tehingute tegemise õigust.
Avalduse esitamine

Avalduse saab Võru linnavalitsusele esitada:

 • ühiselt kahekesi kohale tulles; 
 • eraldi 
  - kui üks abikaasadest ei saa mõjuval põhjusel ühise avalduse esitamiseks isiklikult kohale tulla, saab ta linavalitsusele esitada notariaalselt tõestatud eraldi avalduse. 
  - kui üks abikaasadest ei saa mõjuval põhjusel abielu lahutamise päeval asutusse kohale tulla, saab ta linnavalitsusele esitada eraldi notariaalselt tõestatud või konsulaarametniku tõestatud nõusoleku abielu lahutamiseks tema kohalolekuta.

Avalduse esitamisel vajaminevad dokumendidabielu lahutamise avaldus, avaldajate isikut tõendavad dokumendid ja abielu sõlmimist tõendav dokument, kui abieludokument rahvastikuregistris puudub.

Abielulahutuse kande RIIGILÕIV 50 eurot tasuda eelnevalt Rahandusministeeriumile või Võru Linnavalitsuses. Linnavalitsuses saab tasuda sularahas või kaardiga v.a kuu viimasel tööpäeval.

   Saaja: Rahandusministeerium
     SEB Pank: EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
     Swedbank: EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
     Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
   Viitenumber: 10294002000163
   Selgitus: abielu lahutamine

Taotlusvormid:

 • Abielu lahutamise ühine avaldus (täidetav paberkandjal ja elektrooniliselt) eesti keeles 
 • Abielu lahutamise eraldi avaldus (täidetav paberkandjal) eesti keeles 
 • Abielu lahutamise ühine avaldus samast soost lahutajatele (täidetav paberkandjal ja elektrooniliselt) eesti keeles

Avaldusi võtavad vastu:

Kersti Kattai kersti.kattai@voru.ee, tel 5302 1937; 
Anneli Nelk anneli.nelk@voru.ee, tel 785 0914, 5330 9511;
Vastuvõtuajad: E kl 14-17, K kl 9-12, N kl 9-12. Vastuvõtuvälisel ajal kohaletuleku aeg eelnevalt kokku leppida.

Õigusaktid
Loe lisaks

PEREKONNANIMI. Abielu lahutaja saab:

 • kanda pärast abielu lahutamist abiellumisel kantud perekonnanime;
 • taastada lahutatava abielu eel viimati kantud perekonnanime;
 • taastada esimese abielu eel viimati kantud perekonnanime.

ABIELU LAHUTAMISE AVALDUSE MUUTMINE. Kui abielu lahutajad soovivad muuta avaldusel olevat aega, tuleb esitada andmete muutmise avaldus perekonnaseisuametnikule, kellele avaldus esitati ja selle võib esitada üks lahutajatest.

ABIELU LAHUTAMISE AVALDUSE TAGASIVÕTMINE. Abielu lahutamise avalduse tagasivõtmisest teavitavad avalduse esitanud isikud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis perekonnaseisuasutust, kuhu esitati avaldus. Riigilõiv tagastatakse avalduse alusel, riigilõivuseadus § 15.

KUI ABIKAASAD EI ILMU ABIELU LAHUTAMA. Kui abikaasad või eraldi esitatud avalduse puhul üks abikaasadest ei tule abielu lahutamise päeval abielu lahutama ega teata perekonnaseisuametnikule, et soovitakse abielu lahutamise päeva edasi lükata, siis loetakse, et lahutuse avaldust ei ole esitatud ning perekonnaseisuametnik lõpetab abielu lahutamise menetluse.