Nöörimaa Tugikodu


Räpina mnt  22, 65606 Võru
Telefon: 786 4796, 786 4765, e-post: noorimaa@voru.ee

Hoolekandeasutus Nöörimaa Tugikodu  alustas tegevust 2007. aastal. Asutus loodi Võru Linnavalitsuse poolt ja asutuse tegevuse ülesandeks on hoolekandeteenuste osutamine Võru linna elanikele.

Nöörimaa Tugikodus osutatakse 8 erinevat teenust ja teenuse saajaid on ca 150 inimest.

Nöörimaa Tugikodu missiooniks on kvaliteetsete teenuste osutamine ja võimalikult paindlik lähenemine teenuse saajate vajadustele.

Asutuse eesmärgid on hooldust vajavate, resotsialiseeritavate või rehabiliteeritavate inimeste toimetulekuoskuste suurendamine või säilitamine nende vajadustele vastavate teenuste osutamise kaudu; Võru linna eakatele ja puuetega inimestele nende toimetulekut toetavate sotsiaalteenuste osutamine.

Nöörimaa Tugikodu hoolekogu

 
Võru Linnavalitsuse korraldusega 04.04.2018 nr 146 on kinnitatud Nöörimaa Tugikodu hoolekogu järgmises koosseisus:
  1. Eve Ilisson - Võru Linnavalitsus, sotsiaaltöö osakonna juhataja , hoolekogu esimees
  2. Margit Kõivomägi - Võru Linnavolikogu liige, aseesimees
  3. Kadri Kangro - Võrumaa Arenduskeskuse esindaja
  4. Liisi Pehka - G4S esindaja
  5. Karmen Raag - Lõuna-Eesti Haigla AS esindaja

27.08.2019 Nöörimaa Tugikodu hoolekogu koosoleku protokoll ja ülevaade 2019. a tegevusest.
08.11.2019 Nöörimaa Tugikodu hoolekogu koosoleku protokoll
01.07.2020 Nöörimaa Tugikodu hoolekogu koosoleku protokoll
0
4.11.2020 Nöörimaa Tugikodu hoolekodu koosoleku protokoll