Sotsiaaltransporditeenus

 

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Teenuse eesmärk on võimaldada puudega isikul, kelle puue takistab isikliku või ühistranspordivahendi kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit Võru linna haldusterritooriumil, kaasaarvatud sõidud Lõuna-Eesti Haiglasse.

Kestvus

Tähtajaline

Õigusakt Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kordHinnakiri
Vastutaja

Teenuse vajaduse hindamine ja teenusele suunamine: sotsiaalteenuste spetsialist Marleen Maask, tel 5358 8582, e-post marleen.maask@voru.ee, Tartu tn 23, kab 8

Teenuse korraldamine: Nöörimaa Tugikodu  vanemjuhtumikorraldaja Kadri Lepp, tel 786 4796; 5300 7637, e-post kadri.lepp@voru.ee,  Räpina mnt 22 

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Taotlus sotsiaaltransporditeenuse saamiseks esitatakse:

  • paberkandjal Tartu tn 23, Võru 65608 kab 8;
  • saata paberkandjal postiga aadressil Tartu tn 23, Võru 65608;
  • saata digitaalselt allkirjastatuna e-postiga info@voru.ee

Taotluses on nõutud järgmised andmed:

  • taotleja andmed, vajadusel taotleja esindaja andmed;
  • teenuse vajaduse põhjendus ning asjaolud, miks teenuse taotlejal ei ole võimalik kasutada ühistransporti või alternatiivset transpordivahendit;
  • info abivahendi või muu kõrvalise abi (saatja) kasutamise kohta;
  • sõidu lähte- ja sihtkoht ning aeg.
Vajaminevad dokumendid
  • kehtiv isikut tõendav dokument
  • vajadusel puude raskusastet tõendav dokument
  • vajadusel muud asjasse puutuvad dokumendid
Taotluse näidisvorm Taotluse näidisvorm