TÄHELEPANU! Planeeritavad muudatused Võru linna bussiliikluses 
 

Võru maakonnas ja linnas avalikku liinivedu korraldav Kagu Ühistranspordikeskus on otsustanud, et liinivõrk Võrus vajab ajakohastamist. Selle tarbeks kutsuti kokku töörühm, milles osalevad nii Võru Linnavalitsuse, Võru Vallavalitsuse, ühistranspordikeskuse kui ka vedaja (Hansa Bussiliinid AS) esindajad. Ühiselt on arutletud, kuidas luua paremad ja sõitjasõbralikumad bussiliinid.

Käesoleva aasta alguses kirjutas Tallinna Tehnikakõrgkooli üliõpilane Liisa Kunnus diplomitöö, milles uuris võrukate rahulolu Võru linna bussiliiklusega ning sedagi, mida oleks tarvis muuta. Uuringu käigus küsitleti ca 400 inimest. Uuringust selgus, et rahulolematust on palju. Bussiliinide graafikud on arusaamatud ning päeva jooksul on igal liinil palju erinevaid marsruute. Bussid ei liigu paljude sõitjate meelest sobivatel aegadel ning lõpetavad sõitmise liiga vara. Samuti on intervallid liiga pikad.

Tänaseks on valminud esimene versioon uutest liinidest. Uued sõiduplaanikavandid on kõigile huvilistele tutvumiseks kättesaadavad Kagu Ühistranspordikeskuse veebilehel SIIT ning Võru Linnavalitsuse infosaalis. 

NB! Arvamuse avaldamiseks välja pandud sõiduplaanid ei ole kinnitatud ning põhjendatud juhtudel tehakse neisse vajalikud parandused. Kagu ÜTK kogub kokku ja süstematiseerib sõitjatelt saadud tagasiside ning seejärel koguneb uuesti ühistranspordi töörühm ettepanekute hindamiseks ja arvestamiseks.

Kui kõik sujub plaanipäraselt, läheb Võru linn uuele bussiliinivõrgule üle alates järgmisest aastast.

Arvamused ja ettepanekud uute liinide kohta palume saata hiljemalt 31. oktoobriks Kagu Ühistranspordikeskusele meiliaadressil info@ytk.ee või jätta paberkandjal Võru Linnavalitsuse infosaali. Oma ettepaneku juurde palume märkida ees- ja perekonnanimi ning kontakt (telefoninumber või e-postiaadress), et saaksime vajadusel tehtud ettepanekuid täpsustada.

 

Võru linna-  ja maakonnaliinide kehtivad sõiduplaanid

 

Vaata kehtivaid sõiduplaane ja peatusi siit (paremal tulbas - graafik)

Peatus.ee lehel on võimalik sisestada soovitud peatusenimi, valida sõidusuunda ja näha kõiki liine, mis sõitmiseks sobivad. Sõiduplaane saab vaadata ka tabelitena. Kõik Võru linna teenindavad bussiliinid on maakonnaliinid - seega valige otsinguga kõigepealt sakk "maakonnaliinid".

Kasutusjuhend peatus.ee lehel otsingute tegemiseks

 

Tasuta bussisõit maakondlikel bussiliinidel  -  Korduma Kippuvad Küsimused  

 

Millistes maakondades saab alates 1. juulist nulleurose bussipiletiga ehk tasuta sõita?

Need maakonnad on Valgamaa, Võrumaa, Põlvamaa, Järvamaa, Jõgevamaa, Viljandimaa, Tartumaa, Ida-Virumaa, Hiiumaa, Saaremaa ja Läänemaa.

Millistel liinidel saab nulleurose bussipiletiga sõita?

Nulleurone bussipilet kehtib 1. juulist avaliku teenindamise lepingute alusel teostatavate maakonna- ja naabermaakonda ühendavatel bussiliinidel. Tasuta sõit kehtib kõigil Võru linna teenindavatel maakondlikel bussiliinidel.

NB! Tasuta sõidu õigus ei laiene kommertsalustel sõitvatele bussiliinidele.

Kes saab nulleurose bussipiletiga sõita?

Nullhinnaga piletiga saavad sõita kõik, kes on bussist või muudest müügipunktidest ostnud 2 eurot maksva ühiskaardi (sõidukaart) ning enda sõidu valideerinud. Ühiskaarti ei pea isikustama. Ühiskaart on ristkasutatav üle Eesti, s.o alates 1. juulist 2018  kehtib tasuta sõid ühiskaardiga registreerimisel järgmistes maakondades: Läänemaa (Haapsalu), Viljandimaa, Saaremaa, Hiiumaa, Jõgevamaa, Järvamaa, Ida-Virumaa, Tartumaa, Valgamaa, Võrumaa, Põlvamaa.

Tähelepanelik peab olema erinevates linnades ja maakondades, sest igal pool ei ole ühistransport tasuta.

Ühiskaardid võivad olla erineva kujundusega (Võru linnas ja maakonnas on alates 01.09.2018 kasutusel oranživärvilised sõidukaardid)

Mida teha kui ühiskaart ära kaob?

Kui ühiskaart on kadunud, tuleb osta uus kaart.

Kuidas tunda ära tasuta sõitvad bussid? Kuidas saab nulleurose bussipiletiga sõita? 

Alates 1. juulist kannavad vastavad bussid silti TASUTA. Bussi sisenedes tuleb enda sõit registreerida ehk valideerida ühiskaart. Kui valideerimisaparaate bussis ei ole, väljastab bussijuht sõitjale vastava pileti.

Tasuta bussiliinidega saab tutvuda siin, valides sobiva maakonna. Tasuta avalike bussiliinide juures on eraldi märge "A".

Miks on vaja enda sõit registreerida?

Liiniveo korraldajad vajavad bussiliini käigushoidmise vajalikkuse hindamiseks statistikat liinil reisijate arvu kohta.