Volikogu

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Volikogu esimees Anti Haugas 785 0936,
5341 3665
anti.haugas@voru.ee Kab 1

Volikogu referent
Liisi Kondratjeva

785 0935,          527 5790

liisi.kondratjeva@voru.ee Kab 2