LINNAVARA
 

Linnamajanduse osakonna peamisteks ülesanneteks seoses linnavaradega on vara haldamise, tehnilise ekspluatatsiooni, remondi, sanitaarse korrashoiu ning heakorratööde korraldamine, linnale kuuluva vara üle arvestuse pidamine, peremehetu varana hoonete ülevõtmise vormistamine, pärimistoimingute tegemine ning linnavara võõrandamise, koormamise ja kasutamise korraldamine.


Linnavara eeskiri

 

VÕRUSOO TÖÖSTUSALA  MAADE VÕÕRANDAMINE

Võru Linnavalitsus korraldab kaheetapilise enampakkumise Võru linnas asuvate alljärgnevate  kinnistute võõrandamiseks:

1. Põllu tn 16 (registriosa nr 4242850, katastritunnus 91901:001:0122, pindala 9851 m², sihtotstarve 60% tootmismaa, 40% ärimaa);
2. Põllu tn 17 (registriosa nr 4256150, katastritunnus 91901:001:0124, pindala 5998 m², sihtotstarve 60% tootmismaa, 40% ärimaa);
3. Põllu tn 18 (registriosa nr 4240850, katastritunnus 91901:001:0126, pindala 8449 m², sihtotstarve 95% tootmismaa, 5% ärimaa);
4. Põllu tn 19 (registriosa nr 4237150, katastritunnus 91901:001:0127, pindala 6920 m², sihtotstarve 95% tootmismaa, 5% ärimaa);
5. Põllu tn 20 (registriosa nr 4322350, katastritunnus 91901:001:0128, pindala 7809 m², sihtotstarve 95% tootmismaa, 5% ärimaa);
6. Põllu tn 21 (registriosa nr 4286150, katastritunnus 91901:001:0129, pindala 6671 m², sihtotstarve 95% tootmismaa, 5% ärimaa);
7. Põllu tn 22 (registriosa nr 4258650, katastritunnus 91901:001:0131, pindala 9677 m², sihtotstarve 95% tootmismaa, 5% ärimaa).
 
 

Enampakkumise I etapi tähtaeg 17. oktoober 2022 kell 10.00. Enampakkumisel osalejal tuleb esitada kirjalik pakkumine Võru Linnavalitsuse infosaali aadressil Jüri tn 11, Võru linn.

Pakkumus peab olema esitatud kinnises ümbrikus. Ümbrikule peavad olema kantud nii märgusõna „Ettevõtlusmaa müük" kui ka hoiatus „mitte avada enne 17.10.2022 kell 11:00"

Enampakkumise osalustasu (100 eurot) osaleja kohta ja tagatisraha (2500 eurot) kinnistu kohta tuleb enne pakkumuse esitamist kanda Võru Linnavalitsuse arvelduskontole EE891010402007003009 SEB või  EE682200221013390065 Swedbank (selgitus "Ettevõtlusmaa müük").

ENAMPAKKUMISE REEGLID JA TINGIMUSED

Kinnistute asendiplaan

Lisainfo:  tauno.asi@voru.ee või 78 50928

 

ELAMUMAADE VÕÕRANDAMINE

Võru Linnavalitsus korraldab kaheetapilise enampakkumise Võru linnas asuvate alljärgnevate  kinnistute võõrandamiseks:

1. Taara tn 2 (registriosa nr 13266850, katastritunnus 91901:001:0357, pindala 1564 m², sihtotstarve 100% elamumaa);
2. Taara tn 4 (registriosa nr 13222950, katastritunnus 91901:001:0356, pindala 1510 m², sihtotstarve 100% elamumaa);
3. Taara tn 6 (registriosa nr 13231950, katastritunnus 91901:001:0355, pindala 1499 m², sihtotstarve 100% elamumaa);
4. Taara tn 8 (registriosa nr 13339950, katastritunnus 91901:001:0352, pindala 1246 m², sihtotstarve 100% elamumaa);
5. Taara tn 10 (registriosa nr 13262450, katastritunnus 91901:001:0353, pindala 1308 m², sihtotstarve 100% elamumaa);
6. Kalmuse tn 8a (registriosa nr 13258850, katastritunnus 91901:001:0359, pindala 2185 m², sihtotstarve 100% elamumaa);
7. Kalmuse tn 8b (registriosa nr 13224350, katastritunnus 91901:001:0358, pindala 1419 m², sihtotstarve 100% elamumaa);
8. Kalmuse tn 8c (registriosa nr 13645550, katastritunnus 91901:001:0361, pindala 1308 m², sihtotstarve 100% elamumaa).
 

Enampakkumisel osalejal tuleb esitada kirjalikult tahteavaldus suulisel enampakkumisel osalemiseks (e-post: info@voru.ee) või kinnises ümbrikus Võru Linnavalitsuse infosaali, Jüri tn 11, Võru linn, märgusõnaga "Elamumaa müük", hiljemalt 3. oktoobriks 2022 kella 10.00ks. NB! Avalduste vastuvõtmine on lõppenud.

NB! tahteavaldus peab olema  kõigi pakkumises osalejate poolt allkirjastatud (k.a e-postiga esitatult digiallkirjastatud).

Enampakkumise alghind on 15 €/m² ja suulise pakkumise sammu suurus 0,50 €/m².

Enampakkumise osalustasu (50 eurot) osaleja kohta ja tagatisraha (1000 eurot) kinnistu kohta tuleb enne pakkumuse esitamist kanda Võru Linnavalitsuse arvelduskontole EE891010402007003009 SEB või  EE682200221013390065 Swedbank (selgitus "Elamumaa müük").

 
 
Lisainfo: tauno.asi@voru.ee või 78 50928
 

 

KORTERIOMANDITE VÕÕRANDAMINE

 
Võru Linnavalitsus müüb elektroonilise enampakkumise korras veebikeskkonnas OSTA.EE korteriomandid aadressiga:
 
  • Vabaduse tn 21-1, Võru (registriosa nr 2229241, katastritunnus 91901:008:1010, eluruum üldpinnaga 49,1 m²), alghind 35 000 eurot;
 
  • F. R. Kreutzwaldi tn 62a-6, Võru (registriosa nr 533841, katastritunnus 91901:009:0350, eluruum üldpinnaga 40,3 m²), alghind 18 000 eurot;
 
  • Laane tn 1-6, Võru (registriosa nr 2010841, katastritunnus 91901:014:2210), eluruum üldpinnaga 40,30 m²), alghind 29 000 eurot.
     
Oksjonil osalemiseks tuleb registreeruda osta.ee lehel.
info:
linnavarade vanemspetsialist Eve Saaremägi

tel 785 0946, 5770 4420
eve.saaremagi@voru.ee