ABIELU SÕLMIMINE

Abiellumisavaldus

Abiellumisealine on isik, kes on saanud vähemalt 18-aastaseks.
Abieluavalduse saab esitada kuni kuus kuud enne abielu sõlmimise kuupäeva. Abieluavaldus peab olema esitatud üks kuu enne abielu sõlmimist. (Nt abielu soovitakse sõlmida 03.09.23, siis abieluavalduse saab esitada perioodil 04.03-02.08.23).  

Abieluavalduse saab Võru Linnavalitsusele esitada:

 • e-teenusena portaalis rahvastikuregister.ee. Eeldusteks: mõlemal abiellujal on Eesti isikukood, sünnidokumendid on rahvastikuregistris ja rahvastikuregistri andmetel on mõlemad Eestis elanud vähemalt 6 kuud;
  Enne avalduse esitamist portaalis, palun kokku leppida perekonnaseisuametnikuga abielu sõlmimise aeg ja koht.
 • paberkandjal. Avalduse saab eeltäita ja esitada kahekesi kohale tulles. E-posti teel ei ole võimalik avaldust esitada.

Abieluavalduse vormid:

Vajaminevad dokumendid:

 • ühine kirjalik abiellumisavaldus;
 • avaldajate isikut tõendavad dokumendid;
 • sünnidokument, kui abielluja sünniandmed rahvastikuregistris puuduvad;
 • varem abielus olnud inimese abielulahutuse tunnistus või -tõend, abielulahutuse kohtuotsus, abikaasa surmatunnistus (või -tõend) või abielu kehtetuks tunnistamise kohtuotsus, kui andmed rahvastikuregistris puuduvad;
 • abieluvõimetõend, kui abielluja elukoht on välisriigis või kui ta on elanud Eestis alla kuue kuu. Loe lisaks;
 • välismaalase Eestis viibimise seaduslikkust tõendav dokument, kui tegu pole Euroopa Liidu kodanikuga;
 • vajadusel abielu sõlmimise muu takistuse kõrvaldamist kinnitav dokument.
 • välisriigi dokumendi esitamise kohta loe siit.
Riigilõiv

Abielukande riigilõiv on 30 eurot. Riigilõiv tasutakse enne abieluavalduse esitamist.

Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
Pangakontod:                                       
SEB Pank: EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank: EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Luminor Bank: EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Viitenumber: 10294002000163
Selgitus: abielukanne

Riigilõivu saab tasuda sularahas või kaardiga ka Võru Linnavalitsuses raamatupidajale v.a kuu viimasel tööpäeval.

Abielu sõlmimise aeg, koht, maksumus

Abielu sõlmimise koht ei ole seotud abiellujate elukohaga.

Võru linnavalitsuses ei sõlmita abielusid riiklikel pühadel.

Võru Linnavalitsuses sõlmitakse abielusid perekonnaseisuametnikuga kokkuleppel alljärgnevalt:

 • ametiruumis ilma tseremooniata, külalisteta;
 • pidulikult saalis Võru Kandles, hinnakiri 2023

Saaja: SA Võru Kannel
SEB Pank: EE591010 2202 0311 8226, SWIFT/BIC: EEUHEE2X
Selgitus: abielu sõlmimine

Saaja: Võru Linnavalitsus
SEB Pank:  EE891010 4020 0700 3009, SWIFT/BIC: EEUHEE2X
Swedbank:  EE682200 2210 1339 0065, SWIFT/BIC: HABAEE2X
Selgitus: abielu sõlmimine

Tasuda hiljemalt nädal enne piduliku kombetalituse läbiviimist.

Menetlemine

Võru linnavalitsuses võtavad abieluavaldusi vastu:

Kersti Kattai kersti.kattai@voru.ee, tel 5302 1937;
Vastuvõtuajad: E kl 14-17, K kl 9-12, N kl 9-12Vastuvõtuvälisel ajal kohaletuleku aeg eelnevalt kokku leppida.

Asendab Anneli Nelk anneli.nelk@voru.ee, tel 785 0914, 5330 9511;
Vastuvõtuajad: E kl 14-17, K kl 9-12, N kl 9-12. 

Õiguaktid
Loe lisaks

PEREKONNANIMI

Abielu sõlmimisel valib isik uue perekonnanime või säilitab senise perekonnanime.
Uus perekonnanimi võib olla:
1) abikaasaga ühine perekonnanimi, milleks on ühe abikaasa abielu eel viimati kantud perekonnanimi;
2) koosneda abielu eel viimati kantud perekonnanimest ja sellele järgnevast abikaasa perekonnanimest; abielu eel viimati kantud perekonnanimi ja sellele järgnev abikaasa perekonnanimi ei või koosneda enam kui kahest sidekriipsuga seotud nimest ning selliselt antud perekonnanime võib kanda vaid üks abikaasadest.
Kahest nimest koosnevat perekonnanime, mis on antud abiellumisel, ei või anda lapsele.

VARASUHE
Abieluavalduse esitamisel märgivad abiellujad abiellumisavalduses, kas nendevahelistele varalistele suhetele kohaldatakse varaühisuse, vara juurdekasvu tasaarvestuse või varalahususe regulatsiooni. Loe: abikaasade varalised õigused. Kui abiellujad oma valikut ei avalda, loetakse nende poolt valituks varaühisuse regulatsioon. Vara juurdekasvu tasaarvestuse või lahusvara valiku korral liigub info abieluvararegistrisse abielukande tegemisel perekonnaseisuametniku poolt.
Abieluvararegistrist: Notarite Koja veebileht, Justiitsministeeriumi veebileht

ABIELLUMISAVALDUSE MUUTMINE
Abielluda soovijad võivad varasuhte ja(või) perekonnanime eelistust kuni abielu sõlmimiseni muuta, esitades isiklikult ja kirjaliku või elektrooniliselt digitaalallkirjaga kinnitatult ühise avalduse eelistuse muutmiseks perekonnaseisuametnikule, kellele esitati abiellumisavaldus.
Kui abiellujad soovivad muuta abieluavaldusel olevat abiellumise aega ja kohta, tuleb esitada andmete muutmise avaldus perekonnaseisuametnikule, kellele avaldus esitati ja selle võib esitada üks abiellujatest.

ABIELLUMISAVALDUSE TAGASIVÕTMINE
Abiellumisavalduse tagasivõtmisest teavitavad abiellumisavalduse esitanud isikud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis perekonnaseisuasutust, kuhu esitati abiellumisavaldus. Riigilõiv tagastatakse avalduse alusel, riigilõivuseadus § 15.

VEEL ABIELU SÕLMIMISESTSiseministeeriumi veebileht, Riigiportaal eesti.ee