Psühholoogilise nõustamise teenuse toetus 
 

TOETUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Psühholoogilise nõustamise teenuse toetus määratakse nõustamisteenust vajavale isikule lastekaitsespetsialisti ettepanekul, juhtumiplaani alusel või komisjoni ettepanekul, teenuse omaosaluse osaliseks või täielikuks hüvitamiseks.

Kestvus Psühholoogilise nõustamise teenuse toetuse taotlusi võetakse vastu jooksvalt.Toetus kantakse üle teenuse osutaja arvelduskontole viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.
Õigusaktid Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kordSotsiaaltoetuste määrad
Vastutaja Lastekaitsespetsialist  Hannela Teaste, tel 521 3660, e-post hannela.teaste@voru.ee Tartu 23, kab 6

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Taotlus psühholoogilise nõustamise teenuse toetuse saamiseks:

  • esitada paberkandjal Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda Tartu tn 23, Võru;
  • saata paberkandjal postiga aadressil Jüri 11, Võru 65608;
  • saata digitaalselt allkirjastatuna e-postiga info@voru.ee
Vajaminevad dokumendid Kehtiv isikut tõendav dokument
Taotluse näidisvorm Taotluse näidisvorm