Puudega isiku eluaseme kohandamine


TOETUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus
Võru linn on alates 2018. aastast taotlenud toetust puuetega inimeste eluasemete füüsiliseks kohandamiseks. 
Projektitaotlused esitati meetme „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks" tegevuse „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" taotlusvoorudesse. 
Meedet rahastab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengufond. 
 
Võru Linnavalitsus on osalenud neljas voorus projektiga "Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine Võru linnas" 
I voorus kohandati 9 eluaset. Projekt on lõppenud
II voorus kohandati 14 eluaset. Projekt on lõppenud
III voorus teostatakse 2021 aastal kohandused 9 eluasemele. Projekt on teostamisel
IV vooru eluruumide kohanduste taotluste vastuvõtmine lõppes 22. detsember 2020. Projekt on rahastusotsuse ootel.
Hetkel on kohanduse vajajatelt taotluste vastuvõtmine lõppenud. 
Kestvus

Meetme kestvuseks on 2018 - 2023.

Õigusakt Puudega isiku eluaseme kohandamise kord
Vastutaja Sotsiaaltööosakonna juhataja Terje Kanger tel 530 76521; e-post terje.kanger@voru.ee, Tartu tn 23, kab 4. 

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Taotlus paberkandjal koos vajaminevate dokumentidega esitada Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda Tartu tn 23.
Digiallkirjaga taotluse koos vajaminevate dokumentidega võib saata e-posti aadressil terje.kanger@voru.ee

Vajaminevad dokumendid

Vajadusel eluaseme kohandamise saamise õigust põhjendavad täiendavad dokumendid.

Viide Taotlus eluruumi kohandamiseks