Avaliku koosoleku korraldamine 

 
Avaliku koosoleku korraldamine ja läbiviimine on sätestatud korrakaitseseadusega
 
Avalik koosolek on inimeste koos olemine avalikus kohas ühise eesmärgiga kujundada või väljendada oma meelsust. Avaliku koosolekuna mõistetakse väljakul, pargis, teel, tänaval või muus avalikus kohas vabas õhus korraldatavat koosolekut, demonstratsiooni, miitingut, piketti, religioosset üritust, rongkäiku või muud meeleavaldust.
Koosoleku korraldaja teatab koosoleku pidamisest politsei prefektuurile hiljemalt neli tööpäeva, kuid mitte varem kui kolm kuud enne koosoleku pidamise päeva: