Sümbolid

Lipp ja vapp

Võru linn omandas vapi 1788. aastal. Sellel on kujutatud kuuske kuldsel pinnal. Keiserlikus ukaasis on juurde lisatud, et linn sai oma vapile kuuse seetõttu, et nimetatud puu on sealsele maastikule väga iseloomulik. Ilmselt oli selle puu sagedane esinemine tähelepanu äratanud.

1864. ja 1866. senatile esitatud Võru linna vapi kujutised on samasugused kuni varasem vapp.

Eesti Vabariigi ajal kasutati ajaloolist vappi – kuuske kuldsel põhjal.

17.detsembril 1837 kiideti vapp linnavolikogu koosolekul heaks, sest muudetud oli vaid vapikilbi kuju. Vapi värvid võeti ka lipule: kollane – roheline – kollane.

(T.Oja ja E.Medijainen, Eesti vapid ja lipud, Tallinn 1993)

        

Võru linna sümbolid ja nende kasutamise kord on kinnitatud Võru linna põhimääruses § 10 ja § 11.

Logo ja tunnuslause

 

      

Logo autoriks on kunstnik Katre Lember. Logo kujutab Võru linna ümbritsevat looduskeskkonda, milleks on mägine maa, sügavad järved ja parasjagu päikest.

Slogani autor on Raivo Kelp. Võru linna slogani Üts ummamuudu liin kasutamise võimalus eesti keeles on Üks isemoodi linn.

Logo ja tunnuslauset  kasutatakse Võru linna tutvustavatel trükistel, üritustel, suveniiridel, linna esitlustel, messidel, transparentidel, rekvisiitidel, plakatitel, meedias jms kohtades. Logo ja tunnuslause on üldjuhul vabalt ja tasuta kasutatav. Logo ja tunnuslause kasutamise kord on kinnitatud Võru Linnavalitsuse 28.11.2012 määrusega nr 23.