LASTEAIAKOHA SAAMINE

 

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus Lasteaia rühmadesse võetakse vastu lapsi, kelle enda ja ühe vanema elukoha aadressiks Eesti rahvastikuregistris on kantud Võru linn. Vanemate jaoks on lasteaia valik vaba, kui soovitud lasteaias on vabu kohti. Taotluste rahuldamine toimub nende laekumise järjekorras. Lasteaeda võetakse vastu lapsi, kes on pooleteistaastased või vanemad. Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi teistest kohalikest omavalitsustest. 
Kestvus Vastuvõtu taotlused esitatakse lasteaia direktorile hiljemalt lapse vastuvõtu aasta 20. augustiks. Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteaedadesse kogu õppeaasta jooksul. 
Õigusakt Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise kord
Vastutajad

Võru Lasteaed Sõleke direktor Tiina Kala, tel 782 1922, e-post soleke@voru.ee 
Võru Lasteaed Okasroosike direktor Tiia Must, tel 782 1704, e-post okasroosike@voru.ee
Võru Lasteaed Päkapikk direktor Merike Urm, tel 782 8560, e-post lasteaed@pakapikk.ee
Võru Lasteaed Punamütsike direktor Ave Kalk, 782 1943, e-post punamytsike1@gmail.com

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Valikud sammud Lapsevanem esitab taotluse koos vajaminevate dokumentidega lasteaeda. 
Vajaminevad dokumendid Lapsevanem esitab lasteaia direktorile taotluse tavarühma täisajalise või osaajalise koha taotlemiseks. Taotlusele lisatakse sünnitunnistuse koopia. Lapse vastuvõtu korral esitab vanem täiendavalt perearsti poolt väljastatud vormikohase arstitõendi. Erivajadustega laste vastuvõtmiseks sobitus- või erivajadustega laste rühma esitab vanem lisaks eelpool nimetatud dokumentidele SA INNOVE koolivälise nõustamismeeskonna otsuse. Lasteaed sõlmib vanemaga lasteaiakoha kasutamise lepingu. 
Viide

Lasteaiakoha taotlus
Lasteaiakoha kasutamise leping