HOOLDUSPERE VANEMA TOETUS

 

TOETUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Hoolduspere vanema toetus on abivajadusest mittesõltuv toetus.

Hoolduspere vanema toetus määratakse hoolduspere vanemale, kes on kantud sotsiaalteenuste ja toetuste andmeregistrisse (STAR) ja kes hooldab vähemalt nelja last.
Hoolduspere vanema toetus ühes kuus on töölepingu seaduse §29 lg 5 alusel kehtestatud töötasu alammäär.

Hoolduspere vanemal, kes hooldab ühte last on toetus  kuus mitte väiksem kui üks neljandik töölepingu seaduse §29 lg 5 alusel kehtestatud töötasu alammäärast.

Kestvus

Hoolduspere vanema toetuse avaldusi võetakse vastu jooksvalt.

Õigusakt Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord
Vastutaja Lastekaitsespetsialist  Hannela Teaste, tel 5213660 hannela.teaste@voru.ee Tartu 23, kab 6

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Taotlus paberkandjal koos vajaminevate dokumentidega  esitada Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda Tartu tn 23, Võru.

Digiallkirjaga taotluse koos vajaminevate dokumentidega võib saata e-posti aadressil merike.aasmae@voru.ee.
Vajaminevad dokumendid

Taotlejal on vajalik esitada taotlus.

Viide Abivajadusest mittesõltuva sotsiaaltoetuse taotlemise vorm