Võru linnavalitsuse- ja volikogu infoleht Võru Linna Leht on suurima trükiarvuga ajaleht Võrus. Alates 2014. aastast ilmub 11 korda aastas, korra kuus (välja arvatud juuli), iga kuu 21.-26. kuupäeval, augustis linna sünnipäeva eel erandina 10.-12. kuupäeval ja detsembris jõulude eel 19.-21. kuupäeval. Lehe keskmine trükiarv ühe lehenumbri kohta on 6900. Levib tasuta, otsepostitusega Võru linnas.

Alates 2016. aastast on lehenumbri maht varasema 8 lehekülje asemel 16 lehekülge, mis pakuvad terve rea uusi ja huvitavaid rubriike. Nii sisaldab iga lehenumber parasjagu aktuaalsel teemal kaanelugu, linnapea, abilinnapea(de) või linnavolikogu esimehe juhtkirja, pildiülevaadet kuu jooksul linnas toimunud olulistest sündmustest ja muudatustest (KUU PILDIS), Võru linnavalitsuse- ja volikogu istungite kokkuvõtet ning muud ametlikku infot, samuti erinevaid küsitlusi ja arvamuslugusid, ülevaateid arendustegevustest (projektidest), pikemaid käsitlusi ettevõtluse-, majanduse-, keskkonna-, sotsiaal- ja olmeteemadel ning erinevatest ennetustegevustest.

Lehes on oma kindel koht ka üldhariduskoole, noorsootööd, lasteaedasid ja eakate tegemisi puudutavatel lugudel ning ajalool, kultuuril ja spordil. Seejuures on suur rõhk selgitaval ja ennetaval infol (nt kultuurimaja, raamatukogu, linnagalerii, kirikute, laatade jms teated).

Aeg-ajalt ilmuvas rubriigis (LINLANE KÜSIB, VALITSUS VASTAB) pakume valikut linnavalitsusele esitatud olulisematest/huvipakkuvamatest küsimustest ning neile antud vastustest.

Võru Linna Leht ei tegele reklaamipinna müümisega, kuid avaldab tasuta linna ja selle allasutuste tegemisi või laiemat üldsust puudutavate ürituste reklaame.

Lugupidamisega

Ulis Guth
toimetaja
tel 512 0787
e-post: ulis.guth@voru.ee

 

ARHIIV:

2023

Võru Linna Leht mai
Võru Linna Leht aprill
Võru Linna Leht märts 
Võru Linna Leht veebruar
Võru Linna Leht jaanuar

2022

Võru Linna Leht detsember
Võru Linna Leht november
Võru Linna Leht oktoober
Võru Linna Leht september
Võru Linna Leht august
Võru Linna Leht juuni
Võru Linna Leht mai
Võru Linna Leht aprill
Võru Linna Leht märts
Võru Linna Leht veebruar
Võru Linna Leht jaanuar

2021

Võru Linna Leht detsember
Võru Linna Leht november
Võru Linna Leht oktoober
Võru Linna Leht september
Võru Linna Leht august
Võru Linna Leht juuni
Võru Linna Leht mai 
Võru Linna Leht aprill 
Võru Linna Leht märts 
Võru Linna Leht veebruar 
Võru Linna Leht jaanuar

2020

jaanuarveebruar, märtsERIVÄLJAANNE (Aprill)aprillmai juuniaugustseptember, oktoober, novemberdetsember

2019

jaanuarveebruar, märts, aprillmai, juuniaugust, septemberoktoobernovemberdetsember

2018

jaanuarveebruarmärtsaprillmai, juuniaugust septemberoktoobernovemberdetsember

2017

jaanuarveebruar, märtsaprill, mai, juuni, augustseptemberoktoobernovemberdetsember

2016

jaanuarveebruarmärtsaprillmaijuuniaugustseptemberoktoobernovemberdetsember

2015

jaanuar, veebruarmärtsaprillmaijuuniaugustseptemberoktoobernovemberdetsember

2014

veebruarmärtsaprillmaijuuniaugustseptemberoktoobernovemberdetsember

2013
veebruarmärtsaprillmaijuuniaugustseptemberoktoobernovember

2012

märtsaprillmaiaugustseptemberoktoobernovemberdetsember

2011

veebruarmärtsaprillmaiaugustseptemberoktoobernovemberdetsember

2010
märtsjuuniaugustnovember,  detsember

2009
veebruarmärtsaprillmaijuuniaugustseptemberoktoobernovemberdetsember

2008
veebruarmärtsaprillmaijuuniaugustseptemberoktoobernovemberdetsember

2007

jaanuar, veebruar, märts, aprill, juuni, juuli, august, oktoober, detsember

2006
jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november, detsember