Detailplaneeringute teated

Pealkiri Publitseeri kuupäev
Luha tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu menetlusaja pikendamine 27.06.2022
Pikk tn 17, 17c, 17d, 17e kinnistute detailplaneeringu planeeringuala piiride muutmine 27.06.2022
Jüri tn 83 ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine 25.05.2022
Võru linnas Luha tn 12 ja Jüri tn 82 kinnistute detailplaneeringu algatamine 25.04.2022
L. Koidula tn 5 // Seminari tn 1a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine 19.04.2022
Võru linnas Jüri tn 78 kinnistu detailplaneeringu algatamine 13.04.2022
Liiva tn 13, 13a, F. R. Kreutzwaldi 39, 39a, 39b kinnistute ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused 07.04.2022
Võru linnas Vee tn 31 kinnistu detailplaneeringu algatamine 06.04.2022
Võru linnas Pikk tn 17b kinnistu detailplaneeringu algatamine 29.03.2022
L. Koidula tn 5 // Seminari tn 1a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemused 25.03.2022
Luha tn 42 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine 10.03.2022
Liiva tn 13, 13a, F. R. Kreutzwaldi 39, 39a, 39b kinnistute ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu 17.02.2022
L. Koidula tn 5 // Seminari tn 1a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine 27.01.2022
Liiva tn 13, 13a, F. R. Kreutzwaldi 39, 39a, 39b kinnistute ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek 30.12.2021
Jüri tn 83 ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused 24.11.2021
Jüri tn 83 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik arutelu 14.10.2021
Koreli tn 83 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu menetlemise lõpetamine 22.09.2021
Pikk tn 17, 17c, 17d, 17e kinnistute detailplaneeringu algatamine 22.09.2021
Jüri tn 83 ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine 19.08.2021
Võru linnas Luha tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku ja eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu tulemused 30.06.2021
L. Koidula tn 5 // Seminari tn 1a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek ja avaliku arutelu tulemused 04.06.2021
Võru linnas Luha tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu 20.05.2021
L. Koidula tn 5 // Seminari tn 1a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu 03.05.2021
Kanepi tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine 26.04.2021
Pikk tn 6b, 6c ja 6d kinnistute detailplaneeringu kehtestamine 26.04.2021
L. Koidula tn 5 // Seminari tn 1a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek 01.04.2021
Luha tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek 26.03.2021
Kanepi tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek 20.03.2021
Pikk tn 6b, 6c ja 6d kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek 12.03.2021
Luha tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu planeeringuala suurendamine 19.02.2021
Luha tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade avalikustamine 11.12.2020
Räpina mnt 4, 6, 6a ja 6b kinnistute ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade avalikustamine 17.11.2020
Luha tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise lõpetamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine 21.10.2020
Liiva tn 13, 13a, F. R. Kreutzwaldi 39, 39a, 39b kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine 14.10.2020
Pikk tn 6b, 6c, 6d kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine 23.09.2020
Männiku tn 36a, 45 ja 45a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu osaline kehtestamine 02.09.2020
Tartu tn 7, Tartu tn 9 ja Koreli park P1 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine 16.06.2020
Räpina mnt 4, 6, 6a ja 6b kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine 27.05.2020
Männiku tn 36a, 45 ja 45a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek 18.05.2020
L. Koidula tn 5 // Seminari tn 1a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine 03.04.2020
Kanepi tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine 19.03.2020
Tartu tn 7, Tartu tn 9 ja Koreli park P1 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine 14.02.2020
Tartu tn 7, Tartu tn 9 ja Koreli park P1 kinnistute ja lähiala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku ja avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu teade 16.07.2019
Luha tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine 01.07.2019
Kalmuse tn 16a ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine 25.06.2019
Vilja tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine 03.06.2019
Kanarbiku tn 5 detailplaneeringu koostamise lõpetamine 15.05.2019
Vilja tn 1 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine 25.04.2019
Tamula järve rannaala detailplaneeringu koostamise lõpetamine 25.04.2019
Põllu tn 4 detailplaneeringu koostamise lõpetamine 25.04.2019
Näitan: 1-50
Elemente lehe kohta 50
of 2