Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Võru linnas Vee tn 31 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Võru Linnavalitsuse 23. märtsil 2022 korraldusega nr 150 algatati Võru linnas Vee tn 31 kinnistu detailplaneering.

Planeeritav ala suurusega  u 0,087 ha asub asub Võru kesklinna muinsuskaitsealal Vee tänava ääres. Piirkond on hoonestatud peamiselt ühepereelamutega.. Planeeringu põhieesmärk on ehitusõiguste määramine väikeelamu kõrvalhoonete ehitamiseks.

Maakasutuse sihtotstarbeks on elamumaa. Planeeritav detailplaneering on kooskõlas Võru linna üldplaneeringuga. Detailplaneeringu algatamisel täiendavate uuringute vajadus puudub.

Algatamise korraldus

Maa-ala skeem