Ametnike hariduse ja eriala teave

 

Valitsus

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Linnapea Anti Allas

5340 0409

anti.allas@voru.ee Kab 17, E 15.00 - 17.00
Abilinnapea  Sixten Sild 5886 8867 sixten.sild@voru.ee Kab 19, E 15.00 - 17.00
Abilinnapea  Raul Tohv

5304 0432

raul.tohv@voru.ee  Kab 14, E 15.00 - 17.00
Valitsuse liige Kersti Kõosaar 508 6822 kersti.koosaar@voru.ee Kab 1

 

 

Linnakantselei (põhimäärus)

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Linnasekretär  Ülle Müürsepp 785 0916,
5305 0225
ylle.myyrsepp@voru.ee Kab 22,
E 15.00-17.00,
T 10.00-12.00
Dokumendihalduse vanemspetsialist  Maia Anderson 785 0900,
527 5780
info@voru.ee,
maia.anderson@voru.ee 
Kab 18

 

Dokumendihalduse vanemspetsialist 

Maire Agar 785 0939,
5307 1585
maire.agar@voru.ee Kab 13

Perekonnaseisutoimingute spetsialist

Kersti Kattai 

5302 1937 kersti.kattai@voru.ee

Kab 9, E 14.00-17.00, T 9.00-12.00, K 13.00-16.00, N 9.00-12.00
Vastuvõtu välisel ajal kohaletuleku aeg eelnevalt kokku leppida.
Lõuna 12.00-13.00

Avaliku teabe spetsialist  Annika Soikka 785 0901,
51981741
annika.soikka@voru.ee

Infosaal
E-N 8.00-17.00
R 8.00-16.00
Lõuna 12.00-13.00

Registripidaja  Anneli Nelk 785 0914,
5330 9511
anneli.nelk@voru.ee

Kab 8,
E 9.00-12.00, T 14.00-17.00, K 9.00-12.00, N 13.00-16.00
Lõuna 12.00-13.00

Infotehnoloog-nõunik Allan Liblik 5399 2625 allan.liblik@voru.ee Kab 30

 

Infotehnoloogia spetsialist

Raul Jaanimets 785 0927 raul.jaanimets@voru.ee Kab 30

 

 

Avalikud suhted

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Avalike suhete spetsialist  Marianne Mett 5344 1055 marianne.mett@voru.ee Kab 20
Linnalehe toimetaja  Ulis Guth 512 0787 ulis.guth@voru.ee Kab 27

 

 

Arendus

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Arendusjuht  Tiina Hallimäe 5343 6302 tiina.hallimae@voru.ee Kab 20 E 13.00-15.00

 

Arendusspetsialist 

Kait Kabun 5304 0012 kait.kabun@voru.ee Kab 20 E 13.00-15.00

 

Projektijuht

 

Siim Meeliste

  siim.meeliste@voru.ee Kab 20

 

 

Juriidiline osakond  (põhimäärus)

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Juriidilise osakonna juhataja  Esko Hillep 5194 4776 esko.hillep@voru.ee

Kab 28,
T 10.00-12.00
R 9.00-12.00

Jurist-nõunik  Helin Potter 522 9741 helin.potter@voru.ee Kab 12,
T
 10.00-12.00
R 9.00-12.00

 

 

 

Haridus ja kultuur

Ametikoht Ametniku nimi Tegevusvaldkond  Telefon, e-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Haridusnõunik Anita Kikas üldhariduskoolide ja koolieelsete lasteasutuste tegevuse koordineerimine; kooli määramine; koolikohustuse täitmise kontroll; õpilase sõidusoodustus

 

785 0911, 5305 7819

anita.kikas@voru.ee

 

Kab 29
Kultuurinõunik  Inge Tolga

 

kultuuri, spordi ja noorsootöö valdkonna ning huvikoolide ja keskraamatukogu tegevuse koordineerimine; avalike ürituste korraldamise taotlused; kultuuri-, spordi- ja noorsootööalased toetused ja aruanded; noorte projektlaagrite järelevalve

 

785 0904, 518 6850

inge.tolga@voru.ee

Kab 29

 

 

Sotsiaaltööosakond (põhimäärus)

Tartu 23 hoone on ligipääsetav raskendatud liikumisega inimestele (kaldtee ja invatualett)

 

Ametikoht Ametniku nimi Tegevusvaldkond Telefon, e-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Sotsiaaltööosakonna juhataja  Eve Ilisson osakonna töö juhtimine, Nöörimaa Tugikodu töö koordineerimine,  sotsiaaltööalaste tegevustoetuste taotluste menetlemine, riiklikult rahastatav lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lastele, puuetega inimeste eluruumide kohandamine


5307 6521

eve.ilisson@voru.ee

 

Tartu 23, kab 4

T 10.00-12.00 
Väljaspool vastuvõtuaega palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel

Sotsiaaltööosakonna juhataja asetäitja  Maarika Pilt eluruumide taotlused, täisealiste isikute eestkoste, tugiisikuteenus täiskasvanutele


521 1290
maarika.pilt@voru.ee

 

Tartu 23, kab 1
T 10.00-12.00
 
Väljaspool vastuvõtuaega palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel
Sotsiaaltööspetsialist  Eve Tšegurov


sünnitoetus, matusetoetus, toimetulekutoetus,  lasteaia toidukulu toetus, ühe- või kahelapselise vanema õppekulu hüvitamise toetus, huvitegevuse toetus, ravimitoetus, prillitoetus, küttetoetus

523 0395

eve.tsegurov@voru.ee

Tartu 23, kab 2
E 9.00-12.00 13.30-16.00
T-K 13.30-17.00
N 9.00-12.00
R 8.30-12.00
Sotsiaaltööspetsialist  Kärol Samoson

hoolduse seadmine, üldhooldusteenus, puuetega isikute parkimiskaardid, täisealise isiku hooldamise toetus, puudega lapse hooldamise toetus, kolme- või enamalapselise vanema lasteaia õppekulu toetus, üldhooldusteenuse kohamaksumuse toetus, üldhooldusteenuse kohamaksumuse hüvitis

5300 1948

karol.samoson@voru.ee

Tartu 23, kab 3
E 9.00-12.00 13.30-16.00
T-K 13.30-17.00
N 9.00-12.00
R 8.30-12.00
Sotsiaaltööspetsialist Katrin Haga

 

sünnitoetus, matusetoetus, toimetulekutoetus, ranitsatoetus, ajutise kaitse saaja üürikulude ühekordne hüvitis

5629 6259
katrin.haga@voru.ee
Tartu 23, kab 5
E 9.00-12.00 13.30-16.00
T-K 13.30-17.00
N 9.00-12.00
R 8.30-12.00
Sotsiaalteenuste spetsialist Marleen Maask

sotsiaalteenuste vajaduste hindamine ja teenustele suunamine
 
5358 8582
marleen.maask@voru.ee
Tartu 23, kab 8
Lastekaitsespetsialist Hannela Teaste

korraldab laste ja peredega seotud probleemide lahendamise  tagades laste õiguskaitse, psühholoogilise nõustamise teenuse toetus

521 3660
hannela.teaste@voru.ee
Tartu 23, kab 6
Palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel
Lastekaitsespetsialist Merike Aasmäe
korraldab laste ja peredega seotud probleemide lahendamise  tagades laste õiguskaitse, hoolduspere vanema toetus, lapse eestkostja toetus, elluastumistoetus
 

5309 1279
merike.aasmae@voru.ee

Tartu 23, kab 6
Palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel
Lastekaitsespetsialist Riina Siigart
korraldab laste ja peredega seotud probleemide lahendamise  tagades laste õiguskaitse
 
5306 0188
riina.siigart@voru.ee
 
Tartu 23, kab 9
Palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel
 

 

Lastekaitsespetsialist

 

Karolin Täheväli korraldab laste ja peredega seotud probleemide lahendamise  tagades laste õiguskaitse 5344 4837
karolin.tahevali@voru.ee
Tartu 23, kab 9
Palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel
Tugiisik Liia Laats
sotsiaalsete erivajadustega täiskasvanud isikutele tugiisikuteenuse osutamine
 

 

5307 1919 liia.laats@voru.ee

 
Tartu 23, kab 8
Tugiisik Kadri Gerberg
sotsiaalsete erivajadustega täiskasvanud isikutele tugiisikuteenuse osutamine
 

5911 4453

kadri.gerberg@voru.ee

Tartu 23, kab 8
Hooldustöötaja Ülle Lehtna
eluruumi tagamise teenusel olevate sotsiaalsete erivajadustega inimeste toetamine läbi nõustamise, probleemide ennetamise, suunamise, juhendamise ja turvalisuse tagamise
 
513 6112
ylle.lehtna@voru.ee
F.R. Kreutzwaldi 55 (Pargikodu)

Sotsiaaltöötaja-juhtumikorraldaja

Terje Kanger
 
täisealiste isikute eestkoste, tugiisikuteenus täiskasvanule, Eesti Toidupanga toiduabi korraldamine
 

515 4709
terje.kanger@voru.ee

Tartu 23, kab 7
T 10.00-12.00 
Palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel

Juhtumikorraldaja
 
Christiana Vaher
projekti "Vunki mano, Võru noored" raames juhtumikorralduslik töö hõivamata Võru linna noortega (15-26 a)  eesmärgiga toetada noorte õpingute jätkamist või sisenemist tööturule
 
53098844
christiana.vaher@voru.ee
Palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel

Koduteenuse töötaja
 

Kairi Kõivastik
integreeritud  koduteenuse osutamine suure hooldusvajadusega vaimse tervise häiretega klientidele
 

51911812
kairi.koivastik@voru.ee

 

 

 

Linnamajanduse osakond (põhimäärus)

Ametikoht Ametniku nimi Tegevusvaldkond Telefon, e-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Linnamajanduse osakonna juhataja  Tauno Asi


osakonna töö juhtimine

5307 4315

tauno.asi@voru.ee

Kab 15,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja  Risto Aim
osakonna töö juhtimine, teede ja tänavate hoolduse korraldamine
 

5347 4332

risto.aim@voru.ee 

Lembitu 2,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Peaarhitekt Diana Vene
üld- ja teemaplaneeringute koostamise korraldamine,  muinsuskaitsealal remondi toetuse korraldamine
 

5302 3484

diana.vene@voru.ee

Kab 7,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Keskkonna- ja järelevalvespetsialist Tiina Randjärv
jäätmekäitluse korraldamine,  keskkonna- ja looduskaitseliste toimingute teostamine, heakorra-alane järelevalve, toimingud lemmikloomade registris
 

5304 0280

tiina.randjarv@voru.ee

Lembitu 2,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Haljastuse ja linnakujunduse spetsialist  Anne Vahtla
haljastusega seonduvate toimingute teostamine, raielubade väljastamine, reklaami paigalduse korraldamine
 

5333 1142

anne.vahtla@voru.ee

Lembitu 2,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Linnavarade vanemspetsialist  Eve Saaremägi
linnavara kasutusse andmise, võõrandamise ja haldamise korraldamine, linna huvide esindamine korteriühistutes
 

5770 4420

eve.saaremagi@voru.ee

Kab 11,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00

Arhitekt-planeerija  Sirli Kokk
detailplaneeringute algatamise avalduste vastuvõtmine, planeeringute koostamise korraldamine
 

785 0937

sirli.kokk@voru.ee


Kab 4,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
 
Energiaspetsialist Polina Voitiks

+CityxChange projektiga seonduvate energiavaldkonna ülesannete täitmine
 
526 0401

polina.voitiks@voru.ee
Kab 4
Projektijuht Indrek Tamberg
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist rahastatava AS-i Võru Vesi projektiga „Võru reoveekogumisala veemajandusprojekt" paralleelselt teostatavate Võru linna teede ja tänavate ehituse korraldamine
 
indrek.tamberg@voru.ee Kab 4
Ehitusjärelevalve spetsialist  Rain Raitar
ehitus- ja kasutuslubade ning -teatiste menetlemine,  rajatiste projekteerimistingimuste koostamine, ehitusalane järelevalve
 

785 0934

rain.raitar@voru.ee

Kab 6,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00

 

Ehitusnõunik  Kalmer Vislapuu
kaevelubade väljastamine, tellija funktsioonide täitmine linnaeelarvest ehitatavatel objektidel
 

5552 1811

kalmer.vislapuu@voru.ee

Kab 6,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00

Ehitusnõunik        
Haldusjuht Jüri Moppel
linnale kuuluva kinnisvara haldamise süsteemi väljatöötamine ja rakendamine lähtuvalt linna tervikeesmärkidest, vara haldamise, remondi ja korrashoiu tööde korraldamine ning selleks
vajaliku struktuuriüksuse väljatöötamine ja juhtimine.
 

5345 9112

juri.moppel@voru.ee

Kab 11
Haldusspetsialist-remondijuht Märt Viks


linnale kuuluva vara haldamine, tehnilise ekspluatatsiooni, remondi, sanitaar-korrashoiu ning heakorra tööde korraldamine ja teostamine

525 9271

mart.viks@voru.ee

 
Majandusspetsialist     

 

 
Kalmistu järelevalve spetsialist  Asa Mõttus Võru linnakalmistul hauaplatsi või -koha eraldamine, matuste korraldamise nõustamine ja abistamine

527 9010

asa.mottus@voru.ee

Võru linnakalmistu - Kose tee 2

T-L 8.00-17.00
P, E suletud

 

 

 

Rahandusosakond  (põhimäärus)

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Rahandusosakonna juhataja  Kerstin Tammjärv 785 0919 kerstin.tammjarv@voru.ee Kab 23,
E 15.00-17.00
Pearaamatupidaja Hele Purge 7850 920  hele.purge@voru.ee  Kab 25
Pearaamatupidaja asetäitja  Kati Pintmann 785 0910 kati.pintmann@voru.ee Kab 26
Vanemraamatupidaja Viire Ilves 785 0953 viire.ilves@voru.ee Kab 26
Vanemraamatupidaja Maie Palsi 785 0956 maie.palsi@voru.ee Kab 5
Raamatupidaja  Palmi Mägi 785 0952 palmi.magi@voru.ee Kab 26
Raamatupidaja  Merle Päkk 785 0955 merle.pakk@voru.ee Kab 5
Raamatupidaja  Signe Hillep 785 0951 signe.hillep@voru.ee Kab 5
Raamatupidaja Tiina Alatalo 785 0954 tiina.alatalo@voru.ee Kab 5
Raamatupidaja Kersti Tovinen 785 0909 kersti.tovinen@voru.ee Kab 24 kassa,
E-R 9.00-12.00 13.00-16.00
Ökonomist  Piret Kooser 785 0912 piret.kooser@voru.ee Kab 26

 

 

 

Sisekontrolör

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Sisekontrolör,
andmekaitsespetsialist
Sirje Peris 526 3141

sirje.peris@voru.ee
andmekaitse@voru.ee

Kab 16

 

 

Volikogu

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Volikogu esimees Anti Haugas 5341 3665 anti.haugas@voru.ee Kab 1

Volikogu referent
Liisi Kondratjeva

527 5790

liisi.kondratjeva@voru.ee Kab 2