Ametnike hariduse ja eriala teave

Valitsus

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Linnapea Anti Allas

785 0903,
5340 0409

anti.allas@voru.ee Kab 17, E 15.00 - 17.00
Abilinnapea  Sixten Sild 785 0907,
5886 8867
sixten.sild@voru.ee Kab 19, E 15.00 - 17.00
Abilinnapea  Raul Tohv

785 0906,
5304 0432

raul.tohv@voru.ee  Kab 14, E 15.00 - 17.00
Valitsuse liige Kersti Kõosaar 508 6822 kersti.koosaar@voru.ee Kab 1

 

Linnakantselei (põhimäärus)

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Linnasekretär  Ülle Müürsepp 785 0916,
5305 0225
ylle.myyrsepp@voru.ee Kab 22,
E 15.00 - 17.00,
T 10.00 - 12.00
Dokumendihalduse vanemspetsialist  Maia Anderson 785 0900,
527 5780
info@voru.ee,
maia.anderson@voru.ee 
Kab 18
Dokumendihalduse vanemspetsialist  Maire Agar 785 0939,
5307 1585
maire.agar@voru.ee Kab 13
Perekonnaseisutoimingute spetsialist Kersti Kattai  785 0945,
5302 1937
kersti.kattai@voru.ee

Kab 9, E 14.00 - 17.00, T 9.00 - 12.00 K 13.00 - 16.00 N 9.00 - 12.00.
Vastuvõtu välisel ajal kohaletuleku aeg eelnevalt kokku leppida.

Avaliku teabe spetsialist  Anneli Nelk 785 0901,
5330 9511
anneli.nelk@voru.ee Infosaal
Registripidaja  vakantne 785 0914  

Kab 8,
E-N 10.00 - 12.00,
15.00 - 17.00
R 10.00 - 12.00 

Infotehnoloog-nõunik Allan Liblik 785 0913,
5399 2625
allan.liblik@voru.ee Kab 30
Infotehnoloogia spetsialist Raul Jaanimets 785 0927 raul.jaanimets@voru.ee Kab 30
 

Avalikud suhted

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Avalike suhete spetsialist  Marianne Mett 785 0948,
5344 1055
marianne.mett@voru.ee Kab 20
Turundusspetsialist Karin Kahre   karin.kahre@voru.ee  
Linnalehe toimetaja  Ulis Guth 512 0787 ulis.guth@voru.ee Kab 27

 

Arendus

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Arendusjuht  Tiina Hallimäe 785 0922,
5343 6302
tiina.hallimae@voru.ee Kab 20 E 13.00-15.00
Arendusspetsialist  Kait Kabun 785 0918,
5304 0012
kait.kabun@voru.ee Kab 20 E 13.00-15.00
Projektijuht Siim Meeliste   siim.meeliste@voru.ee Kab 20

 

Juriidiline osakond  (põhimäärus)

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Juriidilise osakonna juhataja  Esko Hillep 785 0938,
5194 4776
esko.hillep@voru.ee

Kab 28,
T 10.00-12.00
R 9.00-12.00

Jurist-nõunik  Helin Potter 785 0944 helin.potter@voru.ee Kab 12,
T
 10.00-12.00
R 9.00-12.00

 

Haridus ja kultuur

Ametikoht Ametniku nimi Tegevusvaldkond  Telefon, e-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Haridusnõunik Anita Kikas üldhariduskoolide ja koolieelsete lasteasutuste tegevuse koordineerimine; kooli määramine; koolikohustuse täitmise kontroll; õpilase sõidusoodustus

 

785 0911, 5305 7819

anita.kikas@voru.ee

 

Kab 29
Kultuurinõunik  Inge Tolga kultuuri, spordi ja noorsootöö valdkonna ning huvikoolide ja keskraamatukogu tegevuse koordineerimine; avalike ürituste korraldamise taotlused; kultuuri-, spordi- ja noorsootööalased toetused ja aruanded; noorte projektlaagrite järelevalve

785 0904, 518 6850

inge.tolga@voru.ee

Kab 29

 

Sotsiaaltööosakond (põhimäärus)

Ametikoht Ametniku nimi Tegevusvaldkond Telefon, e-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Sotsiaaltööosakonna juhataja  Eve Ilisson osakonna töö juhtimine, Nöörimaa Tugikodu töö koordineerimine,  sotsiaaltööalaste tegevustoetuste taotluste menetlemine, riiklikult rahastatav lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lastele, puuetega inimeste eluruumide kohandamine


785 0921
5307 6521

eve.ilisson@voru.ee

 

Tartu 23, kab 4

T 10.00-12.00 
Väljaspool vastuvõtuaega palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel

Sotsiaaltööosakonna juhataja asetäitja  Maarika Pilt eluruumide taotlused, täisealiste isikute eestkoste, tugiisikuteenus täiskasvanutele


785 0940
521 1290
maarika.pilt@voru.ee

 

Tartu 23, kab 1
T 10.00-12.00
 
Väljaspool vastuvõtuaega palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel
Sotsiaaltööspetsialist  Eve Tšegurov sünnitoetus, matusetoetus, toimetulekutoetus,  abivajadusest sõltuvad ja mittesõltuvad sotsiaaltoetused, lasteaia õppekulu maksmisest vabastamine; ranitsatoetus

785 0942
523 0395

eve.tsegurov@voru.ee

Tartu 23, kab 2
E 9.00-12.00 13.30-16.00
T, K 13.30-17.00
N 9.00-12.00
R 8.30-12.00
Sotsiaaltööspetsialist  Siiri Martinson hoolduse seadmine ja hooldajatoetus, üldhooldusteenus, puuetega isikute parkimiskaardid, puudega lapse hooldamise toetus

785 0941
5307 1919

siiri.martinson@voru.ee

Tartu 23, kab 3
E 9.00-12.00 13.30-16.00
T, K 13.30-17.00
N 9.00-12.00
R 8.30-12.00
Sotsiaalteenuste spetsialist Marleen Maask
sotsiaalteenuste vajaduste hindamine ja teenustele suunamine
5358 8582
marleen.maask@voru.ee
Tartu 23, kab 8
Lastekaitsespetsialist Hannela Teaste korraldab laste ja peredega seotud probleemide lahendamise  tagades laste õiguskaitse 785 0943
521 3660
hannela.teaste@voru.ee
Tartu 23, kab 6
Palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel
Lastekaitsespetsialist Merike Aasmäe korraldab laste ja peredega seotud probleemide lahendamise  tagades laste õiguskaitse

5309 1279
merike.aasmae@voru.ee

Tartu 23, kab 5
Palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel
Lastekaitsespetsialist Riina Siigart korraldab laste ja peredega seotud probleemide lahendamise  tagades laste õiguskaitse 5306 0188
riina.siigart@voru.ee
 
Tartu 23, kab 9
Palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel
Tugiisik Kärol Samoson sotsiaalsete erivajadustega täiskasvanud isikutele tugiisikuteenuse osutamine

5300 1948
karol.samoson@voru.ee

 

Tartu 23, kab 8
Tugiisik Karolin Viss sotsiaalsete erivajadustega täiskasvanud isikutele tugiisikuteenuse osutamine 5344 4837
karolin.viss@voru.ee
Tartu 23, kab 8
Hooldustöötaja Ülle Lehtna eluruumi tagamise teenusel olevate sotsiaalsete erivajadustega inimeste toetamine läbi nõustamise, probleemide ennetamise, suunamise, juhendamise ja turvalisuse tagamise 513 6112
ylle.lehtna@voru.ee
F.R. Kreutzwaldi 55 (Pargikodu)

Sotsiaaltöötaja-juhtumikorraldaja

Terje Kanger
täisealiste isikute eestkoste, tugiisikuteenus täiskasvanule 

515 4709
terje.kanger@voru.ee

Tartu 23, kab 7
T 10.00-12.00 
Palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel

Juhtumikorraldaja
 
Christiana Vaher projekti "Vunki mano, Võru noored" raames juhtumikorralduslik töö hõivamata Võru linna noortega (15-26 a)  eesmärgiga toetada noorte õpingute jätkamist või sisenemist tööturule 53098844
christiana.vaher@voru.ee
Palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel

Koduteenuse töötaja
 

Kairi Kõivastik integreeritud  koduteenuse osutamine suure hooldusvajadusega vaimse tervise häiretega klientidele    
 

Linnamajanduse osakond (põhimäärus)

Ametikoht Ametniku nimi Tegevusvaldkond Telefon, e-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Linnamajanduse osakonna juhataja  Tauno Asi


osakonna töö juhtimine

785 0928, 5307 4315

tauno.asi@voru.ee

Kab 15,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja  Risto Aim osakonna töö juhtimine, teede ja tänavate hoolduse korraldamine

7850 926, 5347 4332

risto.aim@voru.ee 

Lembitu 2,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Peaarhitekt Diana Vene üld- ja teemaplaneeringute koostamise korraldamine,  muinsuskaitsealal remondi toetuse korraldamine

785 0931, 5302 3484

diana.vene@voru.ee

Kab 7,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Keskkonna- ja järelevalvespetsialist Tiina Randjärv jäätmekäitluse korraldamine,  keskkonna- ja looduskaitseliste toimingute teostamine, heakorra-alane järelevalve, toimingud lemmikloomade registris

785 0915, 5304 0280

tiina.randjarv@voru.ee

Lembitu 2,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Haljastuse ja linnakujunduse spetsialist  Anne Vahtla haljastusega seonduvate toimingute teostamine, raielubade väljastamine, reklaami paigalduse korraldamine

785 0929, 5333 1142

anne.vahtla@voru.ee

Lembitu 2,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Linnavarade vanemspetsialist  Eve Saaremägi linnavara kasutusse andmise, võõrandamise ja haldamise korraldamine, linna huvide esindamine korteriühistutes

785 0946, 56916888

eve.saaremagi@voru.ee

Kab 11,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00

Arhitekt-planeerija  Sirli Kokk detailplaneeringute algatamise avalduste vastuvõtmine, planeeringute koostamise korraldamine

785 0937

sirli.kokk@voru.ee


Kab 4,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
 
Energiaspetsialist Polina Voitiks
+CityxChange projektiga seonduvate energiavaldkonna ülesannete täitmine
526 0401

polina.voitiks@voru.ee
Kab 4
Projektijuht Indrek Tamberg Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist rahastatava AS-i Võru Vesi projektiga „Võru reoveekogumisala veemajandusprojekt" paralleelselt teostatavate Võru linna teede ja tänavate ehituse korraldamine indrek.tamberg@voru.ee Kab 4
Ehitusjärelevalve spetsialist  Rain Raitar ehitus- ja kasutuslubade ning -teatiste menetlemine,  rajatiste projekteerimistingimuste koostamine, ehitusalane järelevalve

785 0934

rain.raitar@voru.ee

Kab 6,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Ehitusnõunik  Kalmer Vislapuu kaevelubade väljastamine, tellija funktsioonide täitmine linnaeelarvest ehitatavatel objektidel

785 0947, 5552 1811

kalmer.vislapuu@voru.ee

Kab 6,
E 14.00-16.00 N 9.00-11.00
Ehitusnõunik        
Haldusspetsialist-remondijuht Märt Viks linnale kuuluva vara haldamine, tehnilise ekspluatatsiooni, remondi, sanitaar-korrashoiu ning heakorra tööde korraldamine ja teostamine 525 9271

mart.viks@voru.ee
 
Majandusspetsialist  Egon Taal sissesõidulubade väljastamine,  linnale kuuluva vara korrashoiu korraldamine, linnavalitsuse korraldatud üritustel liikluse korraldamine

785 0933, 5345 9112

egon.taal@voru.ee

Kab 11,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Kalmistu järelevalve spetsialist  Asa Mõttus Võru linnakalmistul hauaplatsi või -koha eraldamine, matuste korraldamise nõustamine ja abistamine

782 8620, 527 9010

asa.mottus@voru.ee

Võru linnakalmistu - Kose tee 2

T-L 8.00-17.00
P, E suletud

 

Rahandusosakond  (põhimäärus)

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Rahandusosakonna juhataja  Kerstin Tammjärv 785 0919 kerstin.tammjarv@voru.ee Kab 23,
E 15.00-17.00
Pearaamatupidaja Hele Purge 7850 920  hele.purge@voru.ee  Kab 25
Pearaamatupidaja asetäitja  Kati Pintmann 785 0910 kati.pintmann@voru.ee Kab 26
Vanemraamatupidaja Viire Ilves 785 0953 viire.ilves@voru.ee Kab 26
Vanemraamatupidaja Maie Palsi 785 0956 maie.palsi@voru.ee Kab 5
Raamatupidaja  Palmi Mägi 785 0952 palmi.magi@voru.ee Kab 26
Raamatupidaja  Merle Päkk 785 0955 merle.pakk@voru.ee Kab 5
Raamatupidaja  Signe Hillep 785 0951 signe.hillep@voru.ee Kab 5
Raamatupidaja Tiina Alatalo 785 0954 tiina.alatalo@voru.ee Kab 5
Raamatupidaja Kersti Tovinen 785 0909 kersti.tovinen@voru.ee Kab 24 kassa,
E-R 9.00-12.00 13.00-16.00
Ökonomist  Piret Kooser 785 0912 piret.kooser@voru.ee Kab 26
 

Sisekontrolör

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Sisekontrolör,
andmekaitsespetsialist
Sirje Peris 785 0932,
526 3141

sirje.peris@voru.ee
andmekaitse@voru.ee

Kab 16

 

Volikogu

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Volikogu esimees Anti Haugas 785 0936,
5341 3665
anti.haugas@voru.ee Kab 1
Volikogu referent Liisi Kondratjeva 785 0935
 
liisi.kondratjeva@voru.ee Kab 2