Ametnike hariduse ja eriala teave

 

Valitsus

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Linnapea Kalvi Kõva

521 6732

kalvi.kova@voru.ee Kab 17, E 15.00 - 16.30
Abilinnapea  Sixten Sild 5886 8867 sixten.sild@voru.ee Kab 19, E 15.00 - 16.30
Abilinnapea  Raul Tohv

5304 0432

raul.tohv@voru.ee  Kab 14, E 15.00 - 16.30
Valitsuse liige Kersti Kõosaar 508 6822 kersti.koosaar@voru.ee  

 

 

Linnakantselei (põhimäärus)

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Linnasekretär  Ülle Müürsepp 785 0916,
5305 0225
ylle.myyrsepp@voru.ee
E 15.00-16.30,
T 10.00-12.00
Teabehalduse vanemspetsialist  Maia Anderson 785 0900,
527 5780
info@voru.ee,
maia.anderson@voru.ee 
Kab 18

 

Teabehalduse vanemspetsialist 

Maire Agar 785 0939,
5307 1585
maire.agar@voru.ee  

Perekonnaseisutoimingute spetsialist

Kersti Kattai

5302 1937 kersti.kattai@voru.ee

Kab 9,
E 14.00-17.00,
K, N 9.00-12.00
Vastuvõtuvälisel ajal kohaletuleku aeg eelnevalt kokku leppida.
Lõuna 12.00-13.00

Registripidaja 

 

Anneli Nelk 785 0914,
5330 9511
anneli.nelk@voru.ee

Kab 8,
E 14.00-16.30, K 9.00-12.00, N 9.00-12.00
Vastuvõtuvälisel ajal kohaletuleku aeg eelnevalt kokku leppida.

Lõuna 12.00-13.00

Teabespetsialist 

Annika Soikka

 

785 0901,
5198 1741
annika.soikka@voru.ee

Infosaal
E-N 8.00-17.00
R 8.00-16.00
Lõuna 12.00-13.00

Infotehnoloog-nõunik


Allan Liblik

5399 2625

allan.liblik@voru.ee

Kab 30

 

Infotehnoloogia spetsialist

Alar Voomets

515 8262

alar.voomets@voru.ee

Kab 30

 

 

Avalikud suhted

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Avalike suhete spetsialist 
Marianne Mett
 
5344 1055 marianne.mett@voru.ee Kab 21
Linnalehe toimetaja 
Ulis Guth
 
512 0787 ulis.guth@voru.ee Kab 27

 

 

Arendus

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Arendusjuht 
Tiina Hallimäe
 
5343 6302 tiina.hallimae@voru.ee Kab 20 E 13.00-15.00

 

Arendusspetsialist 

Kait Kabun 5304 0012 kait.kabun@voru.ee Kab 20 E 13.00-15.00

 

 

Juriidiline osakond  (põhimäärus)

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Juriidilise osakonna juhataja  Esko Hillep 5194 4776 esko.hillep@voru.ee

Kab 13,
T 10.00-12.00
R 9.00-12.00

Jurist-nõunik         

 

 

 

Haridus ja kultuur ( põhimäärus )

Ametikoht Ametniku nimi Tegevusvaldkond  Telefon, e-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Pille Liblik osakonna töö korraldamine, kultuuri- ja haridusvaldkonna strateegiline planeerimine

 

5333 9181

pille.liblik@voru.ee

 

Kab 29,

E 14.00-16.00

Haridusnõunik

Anita Kikas

 

üldhariduskoolide ja koolieelsete lasteasutuste tegevuse koordineerimine; kooli määramine; koolikohustuse täitmise kontroll; õpilase sõidusoodustus

 

5305 7819

anita.kikas@voru.ee

Kab 28

 

Kultuurispetsialist  Priidu Teppo
kultuuri, spordi ja noorsootöö valdkonna ning huvikoolide ja keskraamatukogu tegevuse koordineerimine; avalike ürituste korraldamise taotlused; kultuuri-, spordi- ja noorsootööalased toetused ja aruanded; noorte projektlaagrite järelevalve
 

518 6850

priidu.teppo@voru.ee

Kab 29

 

Sotsiaaltööosakond (põhimäärus)

Tartu 23 hoone on ligipääsetav raskendatud liikumisega inimestele (kaldtee ja invatualett)

 

Ametikoht Ametniku nimi Tegevusvaldkond Telefon, e-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Sotsiaaltööosakonna juhataja  Terje Kanger osakonna töö juhtimine, Nöörimaa Tugikodu töö koordineerimine,  sotsiaaltööalaste tegevustoetuste taotluste menetlemine, riiklikult rahastatav lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lastele, puuetega inimeste eluruumide kohandamine


5307 6521
terje.kanger@voru.ee

 

Tartu 23, kab 4

T 10.00-12.00 
Väljaspool vastuvõtuaega palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel

Sotsiaaltööosakonna juhataja asetäitja  Maarika Pilt eluruumide taotlused, täisealiste isikute eestkoste, tugiisikuteenus täiskasvanutele


521 1290
maarika.pilt@voru.ee

 

Tartu 23, kab 1
T 10.00-12.00 
Väljaspool vastuvõtuaega palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel

Sotsiaaltöötaja-juhtumikorraldaja Egle Veinberg täisealiste isikute eestkoste, tugiisikuteenus täiskasvanule, Eesti Toidupanga toiduabi korraldamine 515 4709
egle.veinberg@voru.ee
 
Tartu 23, kab 2
T 10.00-12.00 
Palume vastuvõtule registreeruda eelnevalt telefoni või e-posti teel
Sotsiaaltööspetsialist  Kärol Samoson

üldhooldusteenuse vajaduse hindamine ja toetuste määramine, täisealise isiku hooldamise toetus, puudega lapse hooldamise toetus, puuetega isikute parkimiskaardid

5300 1948

karol.samoson@voru.ee

Tartu 23, kab 2
T 13.30-16.30

Palume vastuvõtule registreeruda  eelnevalt telefoni või e-posti teel

Sotsiaaltööspetsialist Katrin Haga

 

sünnitoetus, matusetoetus, toimetulekutoetus, ranitsatoetus, lasteaia õppekulu hüvitamise toetus, ajutise kaitse saaja üürikulude ühekordne hüvitis

5629 6259
katrin.haga@voru.ee

Tartu 23, kab 3
E 9.00-12.00 13.30-16.00
T-K 13.30-16.30
N 9.00-12.00
R 8.30-12.00

Sotsiaalteenuste spetsialist Anita Luik

sotsiaalteenuste vajaduste hindamine ja teenustele suunamine, sotsiaaltranspordi hindamine ja tellimine
 

5358 8582
anita.luik@voru.ee

Tartu 23, kab 8
Palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel

Lastekaitsespetsialist Merike Aasmäe korraldab laste ja peredega seotud probleemide lahendamise  tagades laste õiguskaitse, hoolduspere vanema toetus, lapse eestkostja toetus, elluastumistoetus

5309 1279
merike.aasmae@voru.ee

Tartu 23, kab 5
Palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel
 

Lastekaitsespetsialist Hannela Teaste korraldab laste ja peredega seotud probleemide lahendamise  tagades laste õiguskaitse, psühholoogilise nõustamise teenuse toetus

521 3660
hannela.teaste@voru.ee

Tartu 23, kab 6
Palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel

Lastekaitsespetsialist Riina Siigart
korraldab laste ja peredega seotud probleemide lahendamise  tagades laste õiguskaitse
 
5306 0188
riina.siigart@voru.ee
 

Tartu 23, kab 9
Palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel

 

 

Lastekaitsespetsialist

 

Karolin Täheväli korraldab laste ja peredega seotud probleemide lahendamise  tagades laste õiguskaitse 5344 4837
karolin.tahevali@voru.ee

Tartu 23, kab 7
Palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel

Laste heaolu spetsialist Maiu Hartmann korraldab laste ja peredega seotud probleemide lahendamise  tagades laste õiguskaitse

5911 4453
maiu.hartmann@voru.ee

Tartu 23, kab 5
Palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel

Noorte heaolu spetsialisti

Päivi Kahusk Toetab  13-29 aasta vanuste noorte haridussüsteemi lõimumist ja nende tööalase konkurentsivõime parandamist projekti "Lõimitud tugitegevused noorte tööeluks valmisoleku suurendamiseks Võru maakonnas" raames. 523 0395
paivi.kahusk@voru.ee
Tartu 23
Palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel.
Tugiisik Liia Laats
sotsiaalsete erivajadustega täiskasvanud isikutele tugiisikuteenuse osutamine
 

 

5307 1919
liia.laats@voru.ee

 

Tartu 23

Hooldustöötaja Ülle Lehtna
eluruumi tagamise teenusel olevate sotsiaalsete erivajadustega inimeste toetamine läbi nõustamise, probleemide ennetamise, suunamise, juhendamise ja turvalisuse tagamise
 
513 6112
ylle.lehtna@voru.ee

F.R. Kreutzwaldi 55 (Pargikodu)

 

 

Linnamajanduse osakond (põhimäärus)

Ametikoht Ametniku nimi Tegevusvaldkond Telefon, e-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Linnamajanduse osakonna juhataja  Tauno Asi


osakonna töö juhtimine

5307 4315

tauno.asi@voru.ee

Kab 12,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja  Risto Aim
osakonna töö juhtimine, teede ja tänavate hoolduse korraldamine
 

5347 4332

risto.aim@voru.ee 

Kab 1,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Peaarhitekt Diana Vene
üld- ja teemaplaneeringute koostamise korraldamine,  muinsuskaitsealal remondi toetuse korraldamine
 

5302 3484

diana.vene@voru.ee

Kab 7,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Keskkonna- ja järelevalvespetsialist Tiina Randjärv
jäätmekäitluse korraldamine,  keskkonna- ja looduskaitseliste toimingute teostamine, heakorra-alane järelevalve, toimingud lemmikloomade registris
 

5304 0280

tiina.randjarv@voru.ee

Kab 1,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Haljastuse ja linnakujunduse spetsialist  Anne Vahtla
haljastusega seonduvate toimingute teostamine, raielubade väljastamine, reklaami paigalduse korraldamine
 

5333 1142

anne.vahtla@voru.ee

Kab 1,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Linnavarade vanemspetsialist  Eve Saaremägi
linnavara kasutusse andmise, võõrandamise ja haldamise korraldamine, linna huvide esindamine korteriühistutes
 

5770 4420

eve.saaremagi@voru.ee

Kab 4,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00

Arhitekt-planeerija  Sirli Kokk
detailplaneeringute algatamise avalduste vastuvõtmine, planeeringute koostamise korraldamine
 

785 0937

sirli.kokk@voru.ee


Kab 4,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
 
Ehitusjärelevalve spetsialist 

Rain Raitar


ehitus- ja kasutuslubade ning -teatiste menetlemine,  rajatiste projekteerimistingimuste koostamine, ehitusalane järelevalve
 

785 0934

rain.raitar@voru.ee

Kab 6,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00

Ehitusnõunik  Kalmer Vislapuu
kaevelubade väljastamine, tellija funktsioonide täitmine linnaeelarvest ehitatavatel objektidel
 

5552 1811

kalmer.vislapuu@voru.ee

Kab 6,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00

Ehitusnõunik        
Haldusjuht Jüri Moppel
linnale kuuluva kinnisvara haldamise süsteemi väljatöötamine ja rakendamine lähtuvalt linna tervikeesmärkidest, vara haldamise, remondi ja korrashoiu tööde korraldamine ning selleks
vajaliku struktuuriüksuse väljatöötamine ja juhtimine.
 

5345 9112

juri.moppel@voru.ee

Kab 11
Haldusspetsialist-remondijuht Märt Viks


linnale kuuluva vara haldamine, tehnilise ekspluatatsiooni, remondi, sanitaar-korrashoiu ning heakorra tööde korraldamine ja teostamine

525 9271

mart.viks@voru.ee

Kab 1
Majandusspetsialist     

 

 
Kalmistu järelevalve spetsialist  Asa Mõttus Võru linnakalmistul hauaplatsi või -koha eraldamine, matuste korraldamise nõustamine ja abistamine

527 9010

asa.mottus@voru.ee

Võru linnakalmistu - Kose tee 2

T-L 8.00-17.00
P, E suletud

Majandustöötaja Tarmo Riigov      
Majandustöötaja        
Majandustöötaja        

 

 

 

Rahandusosakond  (põhimäärus)

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Rahandusosakonna juhataja  Kerstin Tammjärv 785 0919 kerstin.tammjarv@voru.ee Kab 22,
E 15.00-17.00
Pearaamatupidaja Hele Purge 785 0920  hele.purge@voru.ee  Kab 25
Pearaamatupidaja asetäitja  Kati Pintmann 785 0910 kati.pintmann@voru.ee Kab 23
Vanemraamatupidaja Maie Palsi 785 0956 maie.palsi@voru.ee Kab 5
Vanemraamatupidaja  Palmi Mägi 785 0952 palmi.magi@voru.ee Kab 26
Raamatupidaja  Merle Päkk 785 0955 merle.pakk@voru.ee Kab 5
Raamatupidaja  Signe Hillep 785 0951 signe.hillep@voru.ee Kab 5
Raamatupidaja Tiina Alatalo 785 0954 tiina.alatalo@voru.ee Kab 5
Raamatupidaja Kersti Tovinen 785 0909 kersti.tovinen@voru.ee Kab 24 kassa,
E-R 9.00-12.00 13.00-16.00
Ökonomist  Piret Kooser 785 0912 piret.kooser@voru.ee Kab 26

 

 

 

Sisekontrolör

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Sisekontrolör,
andmekaitsespetsialist
Sirje Peris 526 3141

sirje.peris@voru.ee
andmekaitse@voru.ee

Kab 16

 

 

Volikogu

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Volikogu esimees Anti Haugas 5341 3665 anti.haugas@voru.ee Kab 1

Volikogu referent
Liisi Kondratjeva

527 5790

liisi.kondratjeva@voru.ee Kab 2