Linn tunnustab
 

Teenetemärk
Võru linna teenetemärk omistatakse füüsilisele isikule Võru linnale osutatud teenete eest või linnapoolse erilise austusavaldusena. Ettepanekuid võivad esitada kõik isikud. Taotlused esitatakse kirjalikult linnavalitsusele iga aasta 15. maiks. Ettepanek peab sisaldama soovitava teenetemärgi nominendi isikuandmeid, tegevusala ja teenete või muude põhjuste loetelu. Linnavalitsus esitab nõuetekohaselt vormistatud teenetemärgi omistamise taotlused ja oma ettepanekud kandidaatide kohta linnavolikogule. Teenetemärgi omistamise otsustab linnavolikogu.
Teenetemärki hakati välja andma alates 1994. aastast.

Linnapea vapimärk
Vapimärgi annab linnapea füüsilistele isikutele väljapaistva või järjepideva tegevuse eest austuse avaldamiseks. Kalendriaastas antakse välja kuni kümme vapimärki. Vapimärgi andmise otsustab linnapea ja vapimärgiga kaasneb tunnistus. Vapimärke antakse välja alates 2012. aastast.

Võru linna Aasta Õpetaja
Võru linna aasta õpetaja nimetusega tunnustatakse Võru linna koolide, huvikoolide ja lasteaedade õpetajaid, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning kelle tegevus on positiivselt mõjutanud haridusasutuste, Võru linna ja piirkonna arengut.
Aasta õpetaja tunnustus omistatakse kuni viiele õpetajale kategooriates: Aasta Õpetaja, Aasta Noor Õpetaja ja Aastate Õpetaja.

Võro Liina tego ja tegijad
Iga aasta lõpus kuulutab linnavalitsus välja konkursi mööduva aasta kõige silmapaistvama teo ja tublide oma ala tegijate väljaselgitamiseks. Hääletada saavad kõik.