30.03.2020 Linnavalitsuse istung 30. märtsil

Klassikomplektide arvu määramine 2020/2021. õppeaastal 1. klasside klassikomplektide arvuks määrati Võru Kesklinna Koolis kaks ja Võru Kreutzwaldi Koolis kolm. Eriklass tõhustatud toe lastele moodustatakse Võru Kreutzwaldi Kooli. Detailplaneeringu...  Loe edasi »

27.03.2020 ERITEADE: Koroonaviirusest tingitud kodus püsimise kord muutub rangemaks
25.03.2020 Eriolukorra täiendavad meetmed
24.03.2020 Võru linn sulgeb avalikud mängu- ja spordiväljakud
23.03.2020 KredEx avas taotlusvooru kodutoetuse taotlemiseks lasterikastele peredele
19.03.2020 Kanepi tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine
18.03.2020 Lasteaia kohatasust vabastamine