Võru linna teenetemärk

Võru linna põhimääruse kohaselt omistatakse Võru linna teenetemärk füüsilisele isikule Võru linnale osutatud teenete eest või linnapoolse erilise austusavaldusena.
Teenetemärk võidakse anda eesti kodanikule või välismaalasele.
Ettepanekuid linna teenetemärgi omistamiseks võivad esitada kõik isikud. Taotlused esitatakse kirjalikult linnavalitsusele iga aasta 15. maiks. Ettepanek peab sisaldama soovitava teenetemärgi nominendi isikuandmeid, tegevusala ja teenete või muude põhjuste loetelu.
Linnavalitsus esitab nõuetekohaselt vormistatud teenetemärgi omistamise taotlused ja oma ettepanekud kandidaatide kohta linnavolikogule. Teenetemärgi omistamise otsustab linnavolikogu.
Linna teenetemärk võidakse anda välja igal aastal. Võru linna teenetemärk antakse Võru linna asutamise aastapäevaks (21. august).
Võru linna teenetemärke hakati välja andma alates 1994. aastast.
 
Võru linna teenetemärgi omanikud:
 
1. Aleksander Krull 1994
2. Paul-Valter Elken 1994
3. Hendrik Juurikas 1994
4. Harri Neem 1994
5. Kai Leete 1994
6. Hillar Kalda 1995
7. Ilmar Kudu 1995
8. Heino Sikk (postuumselt) 1995
9. Asta Määrits 1997
10. Rudolf Adelmann 1998
11. Aksel-Õieleid Asi 1999
12. Arnold Kauts 1999
13. Aigar Pindmaa 2000
14. Kerstin Raudmets 2000
15. Rein Raudmets 2000
16. Erki Nool 2000
17. Bernhard Mark 2002
18. Jörg Specht 2002
19. Helmut Kostabi 2004
20. Alar Sikk 2004
21. Kari Aholainen 2004
22. Eha Tillmann 2005
23. Laur Lukin 2006
24. Ain Saar 2007
25. Aavo Lind 2008
26. Valdur Raudvassar 2010
27. Valter-Ivar-Jüri Pärg 2011
28. Koit Ossa 2013
29. Ants Joonas 2014
30. Malle Punman 2015
31. Mati Ojandu 2016
32. Andri Needo 2017
33. Peeter Saan 2018
34. Malle-Hedi Henning 2019
35. Olev Kasak 2020
36. Egon Johanson 2021
37. Reet Kangro 2022
38. Tõnu Anton 2023