Jäätmeinfo

 

Eriolukorras on Võru linna keskkonnajaam avatud tavapärastel aegadel T-L 08.00–16.00 ja P-E suletud , kuid allolevatel eritingimustel:
 
Jäätmejaama külastada ainult äärmisel vajadusel;
 
Teenindatakse ainult eraisikuid;
 
Korraga võib jäätmejaama territooriumil viibida üks klient;
 
Operaatoriga peab hoidma vähemalt 2 meetrist vahet;
 
Isikuid, kellel on ilmselgelt haigustunnused, ei teenindata;
 
Eritingimusi rikkuvaid kliente ei teenindata.
 
Oma järjekorda tuleb oodata „STOP" märgi taga ning territooriumil peab järgima operaatori antud juhiseid.
MTÜ Võru Jäätmekeskus palub võimalusel jäätmejaama külastada vaid äärmisel vajadusel.
 
Pakendite äraandmise võimalused:
 
Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ – segapakendi- ja pakendijäätmete käitlemise korraldamine Mustamäe tee 24, Tallinn 10621/ telefon 640 3240
Pakendite sorteerimisjuhend
 
Eesti Pakendiringlus OÜ – segapakendi- ja pakendijäätmete käitlemise korraldamine Lao 5, Maardu, Harjumaa 74114/ telefon 633 9240
 
Eesti Pandipakend OÜ – pandipakendi (joogipakendi) käitlemise korraldamine Visase 18, 11415 Tallinn/telefon 647 0010
 
Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO)  konteinerite otsing
 
 
EES-Ringlus MTÜ – elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlemise korraldamine Endla 3, Tallinn 10122/ telefon 648 4335
 
Tarbi toitu targalt -info toidujäätmete kohta
 
Aia- ja haljastujäätmed (rohi, lehed, oksad jms) saab viia  Võru linna kompostimisväljakule  Kose tee 2, sissesõit Kose tee parkimisplatsi lõpust (vt kaardilt).

 

 
Purgimine Võru linnas:
Purgimise korraldamisega Võru linnas tegeleb AS Võru Vesi, täpsem info ja hinnakiri on kättesaadav kodulehel  www.voruvesi.ee 
Aadress: Ringtee 10, Võru
telefon 372 782 8334
e-post voru.vesi@voruvesi.ee
 
 
 
Korraldatud olmejäätmete vedu
 
Vastavalt hankelepingu lisale teostab perioodil 1. detsember 2019 kuni 30. november 2021 Võru linnas jäätmete vedu Eesti Keskkonnateenused AS. Nimetatud lepingu alusel on Eesti Keskkonnateenused AS-il ainuõigus vedada Võru linnas järgmiseid jäätmeid: 
  • segaolmejäätmed
  • vanapaber ja kartong
 
Teenuse hind
 
Teenustasu hinnad ühekordse veo eest kogumismahutite suuruste lõikes. 
Kogu hinnakiri AS Eesti Keskkonnateenused kodulehelt http://www.keskkonnateenused.ee/
 
Konteineri maht
m3
Ühe konteineri tühjendus
(käibemaksuga 20%) EUR
kuni 0,08 0,94
kuni 0,12 1,63
kuni 0,14 1,63
kuni 0,24 2,80
kuni 0,37 4,31
kuni 0,66 7,69
kuni 0,80 9,31
kuni 1,10 12,82
kuni 1,50 17,47
kuni 2,50 29,11
kuni 4,50 52,42
 
Liitumine jäätmeveoga ja veost loobumine                     
Vastavalt Jäätmeseaduse paragrahv 69 lõikele 6 loetakse korraldatud jäätmeveoga automaatselt liitunuks kõik Võru linna jäätmevaldajad, seega kõik kinnistute omanikud on kohustatud liituma korraldatud jäätmeveoga ja sõlmima lepingu olmejäätmete äraveoks.
 
Lepingut saab sõlmida:
AS Eesti Keskkonnateenused
Tähe 108 Tartu 51031
e-post: tartu@keskkonnateenused.ee
klienditeenindus 1919
 
Jäätmevaldaja võib taotleda erandkorras ja tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemist. Vormikohane taotlus esitatakse linnavalitsusele, kes kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja taotluse põhjendatuse korral loetakse taotleja linnavalitsuse korraldusega tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
 
Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastuse võib taotleda vaid erandjuhtudel:
  • kinnistul ei elata;
  • kinnistut ei kasutata;
  • perioodiline vabastamine seoses suvila või suvekoduga;
  • kasutatakse ühismahutit.

 

VÕRU LINNA KESKKONNAJAAM 

Vastuvõtt toimub eraisikutelt

NB! Ehitusjäätmeid vastu ei võeta.


Lühike tn 1, Võru (sissesõit Pikalt tänavalt).
Tel 504 0358
Avatud: T-L 8-16; E, P – suletud

MTÜ Võru Jäätmekeskus jäätmete vastuvõtu hinnad Keskkonnajaamas Lühike tn 1, Võru:

Kehtivad alates 01.01.2020

 

Jäätmenimistu

kood

            Jäätmete nimetus

Hind käibemaksuga

16 02 14

Elektri-ja elektroonikaseadmete jäätmed (elanikelt)

tasuta

20 01 01

Vanapaber

tasuta

20 01 10

Rõivad

0,15 eur/kg

20 01 11

Tekstiil

0,15 eur/kg

20 03 01

Prügi(segaolmejäätmed)

0,15 eur/kg

20 03 01

Prügi(segaolmejäätmed) töötlemata

0,18 eur/kg

20 03 07

Suurjäätmed

20,0 eur/m3

20 03 07

Suurjäätmed

0,20 eur/kg

20 01 36

Mittekomplektne elektroonika

0,18 eur/kg

              *

Ohtlikud jäätmed v.a asbestijäätmed (ainult Võru linna ja Võru valla eraisikutelt)

tasuta

NB! Asbesti sisaldavate ehitusmaterjalide/eterniidijäätmete (17 06 05) vastuvõtt eraisikutelt Umbsaare jäätmejaamas vastavalt kehtivale BAO ohtliku jäätmed OÜ hinnakirjale (115.-/tonn).

   


VÕRU JÄÄTMEKESKUS
Umbsaare, Võru vald
tel 78 20 424,e-post: info@umbsaare.ee

 

MTÜ Võru Jäätmekeskus tavajäätmete vastuvõtu hinnad Umbsaare ümberlaadimisjaamas:

Kehtivad alates 22.01.2020

Jäätme-nimistu

kood

            Jäätmete nimetus

Hind käibemaksuta (eur/t)

Hind käibemaksuga (eur/t)

17 01 07

Betoon ja tellised

30,00

36,00

17 02 01

Puit

135,00

162,00

17 02 02

Klaas

135,00

162,00

17 05 04

Kivid,pinnas      

30,00

36,00

17 06 04

Vahtpolüsterool

10,00 eur/m3

12,00 eur/m3

17 09 04

Ehitus-ja lammutussegapraht

135,00

162,00

20 01 36

Mittekomplektne elektroonika

135,00

162,00

20 01 40

Metallid

tasuta

 

20 03 01

Prügi (segaolmejäätmed)

85,00

102,00

20 03 01

Prügi (segaolmejäätmed) töötlemata

135,00

162,00

20 03 07

Suurjäätmed

155,00

186,00

 

 

NB! Asbesti sisaldavate ehitusmaterjalide/eterniidijäätmete (17 06 05) vastuvõtt eraisikutelt Umbsaare jäätmejaamas vastavalt kehtivale BAO ohtliku jäätmed OÜ hinnakirjale (115.-/tonn).

 

 

MTÜ Võru Jäätmekeskus taaskasutavate pakendijäätmete ostuhinnad Umbsaare ümberlaadimisjaamas.

Kehtivad alates 20.04.2020

Jäätme-nimistu

kood

Jäätmete nimetus

Hind käibemaksuta (eur/t)

Hind käibemaksuga (eur/t)

15 01 01

Papp-ja kartongpakendid

tasuta

tasuta

15 01 02

Läbipaistev kile

100,00

120,00

15 01 02

Värviline kile ja kilesegud

10,00

12,00

15 01 04

Metallpakendid

tasuta

 

15 01 07

Klaaspakend

tasuta

 

20 01 01

Vanapaber

tasuta

 

Ostuhinnad kehtivad kogustele üle 50 kg. Kogused, mis jäävad alla 50 kg, võetakse vastu tasuta.