Teadaanne 

Seoses COVID-19 viiruse leviku suurenemise ohuga sulgeb Eesti Keskkonnateenused AS ajutiselt Tähe 108 aadressil paikneva Tartu kontori ning sellega seoses on peatatud klientide vahetu
teenindamine.

Alates 10.12.2020.a. palume Eesti Keskkonnateenused AS klienditeeninduse poole
pöörduda eelkõige e-kirja
tartu@keskkonnateenused.ee või telefoni 7386700 vahendusel.

Klientidel soovitame kasutada ka AS Eesti Keskkonnateenused e-teeninduse keskkonda aadressil https://eteenindus.keskkonnateenused.ee/et/index/login, või veebilehte

aadressil www.keskkonnateenused.ee.

 

Jäätmeinfo

Niidu tänava reostuse likvideerimine

Võru linnas puhastati  Niidu tänaval sademeveetorustikust naftalaadne reostus, mis oli sinna valgunud arvatavalt eelnevatel perioodidel tegutsenud ettevõtetest. Töid teostas BAO ohtlikud jäätmed OÜ.

Reostuse likvideerimine teostati Keskkonnainvesteeringute Keskus AS toetusega.

 

Teadmiseks!

Olmejäätmetega toimimine eriolukorras kodumajapidamises, kus on eneseisolatsioonis viibivad võimaliku nakkusohuga või COVID-19 viirusesse haigestunud isikud:

 • Ühekordselt kasutatavat näomaski saab kanda vaid mõne tunni ning seejärel tuleb see ära visata. Maski eemaldamisel tuleb vältida maski välise külje puudutamist ning visata see segaolmejäätmete prügikasti. Võimalusel vältida prügikasti katsumist.
 • Ärge visake kaitsemaski ega muid jäätmeid kanalisatsiooni, see põhjustab ummistuse!
 • Kasutatud salvrätik või taskurätik ning ühekordselt kasutatavad kummikindad visata pärast kasutamist segaolmejäätmete prügikasti.
 • Tühjad desinfitseerimisvahendite anumad on pakendid. Pakendeid, paberi- ja papijäätmeid ning muid jäätmeid tuleb endiselt koguda liigiti, kuid võimalusel oodata nende üleandmisega kuni olete tervenenud.
 • Avalikus ruumis visata kasutatud taskurätid, mask või kummikindad eelistatult pealt suletud prügikasti.
 • Pärast aevastamist ja köhimist salvrätikusse, nuuskamist, maski eemaldamist jm on äärmiselt oluline pesta käsi sooja vee ja seebiga või desinfitseerida vastava vahendiga. Lisaks rõhutame, et samamoodi tuleb käituda pärast prügikasti katsumist.

Olmejäätmetega toimimine kodumajapidamises, kus ei ole eneseisolatsioonis viibivaid isikuid ega COVID-19 viirusesse nakatunud isikuid:

 • Käituge tavapäraselt ning jätkake jäätmete liigiti kogumist ettenähtud viisil.
 • Eelistage kodust lahkudes korduskasutatavat maski.
 • Ühekordne mask tuleb visata segaolmejäätmete prügikasti. Selleks, et mask ei kujutaks ohtu elusloodusele, tõmba nöörid maski küljest lahti.
 • Tuletame meelde, et salvrätikud ei ole vanapaber ja ei kuulu vanapaberi konteinerisse. Tavaoludes võib salvrätid, sh ühekordselt kasutatavad taskurätid ja majapidamispaberi visata biojäätmete hulka.
 • Tühjad desinfitseerimisvahendite anumad on pakendid ning tuleb visata pakendikonteinerisse.
 • Tuletame meelde, et ühekordselt kasutatavad kummikindad, mida kasutatakse näiteks kauplustes käimiseks vm, ei ole pakendid. Need tuleb visata segaolmejäätmete hulka.
 • Äärmiselt oluline on pesta käsi sooja vee ja seebiga või desinfitseerida vastava vahendiga. Lisaks rõhutame, et samamoodi tuleb käituda pärast prügikasti katsumist.
 • Kui kahtlustate, et olete nakatunud või haigestunud, järgige punktis 3 toodud juhiseid!

 

Made Saadve
Nõunik | Keskkonnakorralduse osakond

Keskkonnaministeerium

 

Pakendite äraandmise võimalused

Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ – segapakendi- ja pakendijäätmete käitlemise korraldamine Mustamäe tee 24, Tallinn 10621/ telefon 640 3240
 
Eesti Pakendiringlus OÜ – segapakendi- ja pakendijäätmete käitlemise korraldamine Lao 5, Maardu, Harjumaa 74114/ telefon 633 9240
 
Eesti Pandipakend OÜ – pandipakendi (joogipakendi) käitlemise korraldamine Visase 18, 11415 Tallinn/telefon 647 0010
 
Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO) – konteinerite otsing
 
 
EES-Ringlus MTÜ – elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlemise korraldamine Endla 3, Tallinn 10122/ telefon 648 4335
 
Tarbi toitu targalt -info toidujäätmete kohta
 
Aia- ja haljastujäätmed (rohi, lehed, oksad jms) saab viia  Võru linna kompostimisväljakule  Kose tee 2, sissesõit Kose tee parkimisplatsi lõpust (vt kaardilt).
 
Asjade korduskasutus - www.smartswap.com on digitaalne kasutajatevaheline ringmajanduse ja taaskasutuse platvorm, mis pakub keskkonna- ja loodussäästliku alternatiivi asjade ära viskamisele, jäätmejaama viimisele ja utiliseerimisele. Smartswapi keskkonda võib lisada kõike kasutuskõlbliku ja töökorras alates lasteriietest, köögitarvikutest kuni ehituses vajalikuni.  Asja lisamine on kiire ja lihtne, samuti on pakiautomaadi ja kulleriga saatmine korraldatud  mugavalt ning turvaliselt. Suuremate mahtude korral palun võtta ühendust platvormi haldajatega e-mailil info@smartswap.com või helistades numbril 5020088.
 

Purgimine Võru linnas

Purgimise korraldamisega Võru linnas tegeleb AS Võru Vesi, täpsem info ja hinnakiri on kättesaadav kodulehel  www.voruvesi.ee 
Aadress: Ringtee 10, Võru
telefon 372 782 8334
e-post voru.vesi@voruvesi.ee

Korraldatud olmejäätmete vedu

Vastavalt hankelepingu lisale teostab perioodil 1. detsember 2019 kuni 30. november 2021 Võru linnas jäätmete vedu Eesti Keskkonnateenused AS. Nimetatud lepingu alusel on Eesti Keskkonnateenused AS-il ainuõigus vedada Võru linnas järgmiseid jäätmeid: 
 • segaolmejäätmed
 • vanapaber ja kartong
 
Teenuse hind
Teenustasu hinnad ühekordse veo eest kogumismahutite suuruste lõikes. 
Kogu hinnakiri AS Eesti Keskkonnateenused kodulehelt http://www.keskkonnateenused.ee/
 
Konteineri maht
m3
Ühe konteineri tühjendus
(käibemaksuga 20%) EUR
kuni 0,08 0,94
kuni 0,12 1,63
kuni 0,14 1,63
kuni 0,24 2,80
kuni 0,37 4,31
kuni 0,66 7,69
kuni 0,80 9,31
kuni 1,10 12,82
kuni 1,50 17,47
kuni 2,50 29,11
kuni 4,50 52,42
 

Liitumine jäätmeveoga ja veost loobumine                     

Vastavalt Jäätmeseaduse paragrahv 69 lõikele 6 loetakse korraldatud jäätmeveoga automaatselt liitunuks kõik Võru linna jäätmevaldajad, seega kõik kinnistute omanikud on kohustatud liituma korraldatud jäätmeveoga ja sõlmima lepingu olmejäätmete äraveoks.
 
Lepingut saab sõlmida:
AS Eesti Keskkonnateenused
Tähe 108 Tartu 51031
e-post: tartu@keskkonnateenused.ee
klienditeenindus 1919
 
Jäätmevaldaja võib taotleda erandkorras ja tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemist. Vormikohane taotlus esitatakse linnavalitsusele, kes kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja taotluse põhjendatuse korral loetakse taotleja linnavalitsuse korraldusega tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
 
Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastuse võib taotleda vaid erandjuhtudel:
 • kinnistul ei elata;
 • kinnistut ei kasutata;
 • perioodiline vabastamine seoses suvila või suvekoduga;
 • kasutatakse ühismahutit.

 

VÕRU LINNA KESKKONNAJAAM

Vastuvõtt toimub eraisikutelt

NB! Ehitusjäätmeid vastu ei võeta.


Lühike tn 1, Võru (sissesõit Pikalt tänavalt).
Tel 504 0358
Avatud: T-L 8-16; E, P – suletud

MTÜ Võru Jäätmekeskus jäätmete vastuvõtu hinnad Keskkonnajaamas Lühike tn 1, Võru:

Kehtivad alates 01.01.2020

 

Jäätmenimistu

kood

            Jäätmete nimetus

Hind käibemaksuga

16 02 14

Elektri-ja elektroonikaseadmete jäätmed (elanikelt)

tasuta

20 01 01

Vanapaber

tasuta

20 01 10

Rõivad

0,15 eur/kg

20 01 11

Tekstiil

0,15 eur/kg

20 03 01

Prügi(segaolmejäätmed)

0,15 eur/kg

20 03 01

Prügi(segaolmejäätmed) töötlemata

0,18 eur/kg

20 03 07

Suurjäätmed

20,0 eur/m3

20 03 07

Suurjäätmed

0,20 eur/kg

20 01 36

Mittekomplektne elektroonika

0,18 eur/kg

              *

Ohtlikud jäätmed v.a asbestijäätmed (ainult Võru linna ja Võru valla eraisikutelt)

tasuta

NB! Asbesti sisaldavate ehitusmaterjalide/eterniidijäätmete (17 06 05) vastuvõtt eraisikutelt Umbsaare jäätmejaamas vastavalt kehtivale BAO ohtliku jäätmed OÜ hinnakirjale (115.-/tonn).

   


VÕRU JÄÄTMEKESKUS
Umbsaare, Võru vald
tel 78 20 424,e-post: info@umbsaare.ee

 

MTÜ Võru Jäätmekeskus tavajäätmete vastuvõtu hinnad Umbsaare ümberlaadimisjaamas:

Kehtivad alates 22.01.2020

Jäätme-nimistu

kood

            Jäätmete nimetus

Hind käibemaksuta (eur/t)

Hind käibemaksuga (eur/t)

17 01 07

Betoon ja tellised

30,00

36,00

17 02 01

Puit

135,00

162,00

17 02 02

Klaas

135,00

162,00

17 05 04

Kivid,pinnas      

30,00

36,00

17 06 04

Vahtpolüsterool

10,00 eur/m3

12,00 eur/m3

17 09 04

Ehitus-ja lammutussegapraht

135,00

162,00

20 01 36

Mittekomplektne elektroonika

135,00

162,00

20 01 40

Metallid

tasuta

 

20 03 01

Prügi (segaolmejäätmed)

85,00

102,00

20 03 01

Prügi (segaolmejäätmed) töötlemata

135,00

162,00

20 03 07

Suurjäätmed

155,00

186,00

 

 

NB! Asbesti sisaldavate ehitusmaterjalide/eterniidijäätmete (17 06 05) vastuvõtt eraisikutelt Umbsaare jäätmejaamas vastavalt kehtivale BAO ohtliku jäätmed OÜ hinnakirjale (115.-/tonn).

 

MTÜ Võru Jäätmekeskus taaskasutavate pakendijäätmete ostuhinnad Umbsaare ümberlaadimisjaamas.

Kehtivad alates 20.04.2020

Jäätme-nimistu

kood

Jäätmete nimetus

Hind käibemaksuta (eur/t)

Hind käibemaksuga (eur/t)

15 01 01

Papp-ja kartongpakendid

tasuta

tasuta

15 01 02

Läbipaistev kile

100,00

120,00

15 01 02

Värviline kile ja kilesegud

10,00

12,00

15 01 04

Metallpakendid

tasuta

 

15 01 07

Klaaspakend

tasuta

 

20 01 01

Vanapaber

tasuta

 

Ostuhinnad kehtivad kogustele üle 50 kg. Kogused, mis jäävad alla 50 kg, võetakse vastu tasuta.