Võru linna jäätmeprofiil

Võru linna jäätmeprofiili koostas Kadi Kenk  Teeme Ära SA.

Jäätmeinfo

 

  Jäätmed: kuhu viia/ mida teha
paberjäätmete piktogramm

  paber ja kartong: keskkonnajaam/ korrusmajadel (10 ja enam korterit) paberikogumiseks eraldi konteiner 

plastjäätmete piktogramm

  plastid: Umbsaare jäätmekeskus

metalljäätmete piktogramm

  metallid: Kuusakoski AS Võru teenindusplats,

                 BLRT Refonda Baltic

     

klaasi piktogramm

   klaas:  Umbsaare jäätmekeskus

biojäätmete piktogrammoksajäätmete piktogramm

  biolagunevad aia- ja haljastujäätmed: Võru linna     kompostimisväljak  Kose tee 2, sissesõit Kose tee       parkimisplatsi lõpust (vt kaardilt).

 

mittelagunevate aiajäätmete piktogramm

 bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed:  Umbsaare jäätmekeskus

plaspakendi piktogrammpaber-ja kartongpakendi piktogrammklaaspakendi piktogramm

 pakendid, sh paber- ja kartongpakendid, plastpakendid, metallpakendid, komposiitpakendid , segapakendid , klaaspakendid:  avalikud pakendikonteinerid ( ETO, TVO, Eesti Pakendiringlus) Võru linnas, korrusmajadel oma palkendikonteinerid, eramajadel kollase pakendikoti teenus

puitjäätmete piktogramm

  puit:  Umbsaare jäätmekeskus

kasutuskõlbmatud riided ja jalanõud piktogramm

 tekstiil: Võru linna keskkonnajaam

suurjäätmete piktogramm

  suurjäätmed: Võru linna keskkonnajaam

elektroonikajäätmete piktogramm

 probleemtoodete jäätmed: Võru linna keskkonnajaam

vanarehvide piktogramm

 sõiduauto vanarehvid eraisikutelt: Võru linna keskkonnajaam 
 

asbestjäätmete piktogramm

asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid:  Umbsaare jäätmekeskus

ehitus-ja lammutusjäätmete piktogramm

ehitus- ja lammutussegapraht:  Umbsaare jäätmekeskus

ohtlike jäätmete piktogramm

 olmes tekkinud ohtlikud jäätmed, ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid: Võru linna keskkonnajaam

NB! Võru linna elanikule on ohtlike olmejäätmete ärandmine tasuta!

kivide piktogrammkivid, tellised:  Umbsaare jäätmekeskus

Väikeses koguses kive ja telliseid võib pakkuda linna täitealadele, kontakttelefon Risto Aim 5347 4332.

 
 

Purgimine Võru linnas

Purgimise korraldamisega Võru linnas tegeleb AS Võru Vesi, täpsem info ja hinnakiri on kättesaadav kodulehel  www.voruvesi.ee 
Aadress: Ringtee 10, Võru
telefon 372 782 8334
e-post voru.vesi@voruvesi.ee

Võru Vesi AS piktogramm