Jüri tn 40 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Staatus: kehtestatud
Tellija: Imre Viilukas
Koostaja: Kurmik projekt OÜ

Algatamine: 02.07.2014
Asendiplaan
Vastuvõtmine: 21.01.2015
Kehtestamine: 08.04.2015
Arhiivikood: 208-DP-2015

Detailplaneeringu failid