Endise linavabriku territooriumi detailplaneering

Staatus: kehtestatud
Tellija: Võru Linnavalitsus
Koostaja: Valgapro OÜ

Algatamine: 13.09.2006
Asendiplaan
Vastuvõtmine: 13.07.2012
Kehtestamine: 14.11.2012
Arhiivikood: 199-DP-2012

Detailplaneeringu failid