Uudised ja teated

Võru linn alustab energiakulude kallinemise osalise hüvitamise taotluste vastuvõtmist 17. jaanuaril 2022

17.  jaanuaril 2022 alustab Võru Linnavalitsus energiakulude kallinemise osalise katmise toetuse taotluste vastuvõtmist Võru linna elanikelt.

Toetust saab taotleda kuni 5 kuud tagantjärele perioodi eest alates 1. septembrist 2021. Jaanuaris võetakse vastu taotlusi energiakulude hüvitamiseks  perioodi september kuni detsember 2021 eest (kokku 4 kuud). Veebruaris saab esitada taotlusi energiakulude hüvitamiseks septembrist 2021 jaanuarini 2022. Energiakulude kallinemise riiklikku toetust makstakse perioodi eest 1. septembrist 2021 kuni märtsi lõpuni 2022. Seetõttu on taotluste menetlemise ajakulu vähendamiseks mõistlik taotleda hüvitist kogu perioodi eest kahel korral – esimest korda jaanuaris või veebruaris ja ülejäänud perioodi eest aprillis.

Energiakulude hüvitamise riikliku toetusmeetme kohta saab lähemalt lugeda veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/energiakulude-huvitamine

Esialgse info selle kohta, kas perel on võimalik toetust saada ja kui suur see võiks olla, annab näidiskalkulaator.

Kui vähegi võimalik, saatke täidetud taotlusvorm ja lisad aadressile energia@voru.ee. Taotlusvorm on kättesaadav toetuse tingimuste lehelt.

Taotluse kohustuslikud lisad:
 • arved, mis tõendavad energiatarbimist iga energialiigi ja perioodi kohta, mille eest toetust taotletakse;
 • eluaseme üürimise korral kehtiv üürileping, kasutusõiguse korral kasutusleping;
Võru Linnavalitsusel on õigus taotluse menetlemise käigus nõuda taotlejalt selgitusi, lisainformatsiooni ja taotluse täiendamist või muutmist.

Taotlust koos kohustuslike lisadega on võimalik esitada:
 1. digiallkirjastatult e-posti aadressile energia@voru.ee
 2. tuues täidetud taotluse Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda aadressil Tartu tn 23 esmaspäeviti, teisipäeviti ja kolmapäeviti kella 9.00 – 12.00 ja 13.00 – 18.00
Taotlust on võimalik täita paberkandjal Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonnas aadressil Tartu tn 23 esmaspäeviti, teisipäeviti ja kolmapäeviti kella 8.00 – 12.00 ja 13.00 – 18.00.
Taotluste menetlemise aeg on kuni 35 tööpäeva korrektse taotluse esitamise kuupäevast arvates.

Kuna eeldatav taotlejate hulk on väga suur ja taotluse paberkandjal esitamisel võivad tekkida järjekorrad, siis palume eelistada taotluse esitamist elektrooniliselt. Palume olla kannatlikud võimalike järjekordade tekkimisel kohapeal taotluste esitamisel.  

Küsimuste korral pöörduda e-posti teel aadressil energia@voru.ee
Rohkem infot energiakulude hüvitamise kohta leiab toetuse tingimuste lehelt.