Nöörimaa tugikodu kontaktandmed

 
Registrikood: 75019980
Räpina mnt 22
Võru 65606
e-post: noorimaa@voru.ee
https://www.voru.ee/noorimaa-tugikodu
a/a EE751010220065288019 
 
Töötajad Telefonid e-mail Vastuvõtuaeg

Direktor
Halliki Karba

 786 4765
 521 8725

 halliki.karba@voru.ee  8.00 - 16.00

Juhtumikorraldaja
Kristel Plakso

 786 4796
 5300 7637
 kristel.plakso@voru.ee  8.00 - 16.00
Vanemjuhtumikorraldaja
Kadri Lepp
 7821 542
 5306 0095
 kadri.lepp@voru.ee  8.00 - 16.00

Tegevusjuhendaja
Siiri Toomsalu
 

 786 4796
 5300 7637
   8.00 - 16.00
Korrapidajad
 5300 7637
 (tööaeg kella 16.00 – 08.00
 puhkepäevadel ja riiklikel
 pühadel ööpäevaringselt)
   
Andmekaitsespetsialisti kontaktisik asutuses Kristel Plakso

Andmekaitsespetsialist Sirje Peris
786 4796
5300 7637
 
785 0932
kristel.plakso@voru.ee

andmekaitse@voru.ee
 

 

 

 

 

Nöörimaa Tugikodu töötajate ametikohad ja kohamäärad

 

   Ametikoha nimetus  Kohamäär
 1.  Direktor  1,0
 2.  Vanemjuhtumikorraldaja  1,0
 3.  Juhtumikorraldaja  1,0
 4. Tegevusjuhendaja  1,0
 5.  Koduteenusetöötaja  9,0
 6.  Majandustöötaja  0,5
 7.  Korrapidaja  3,5
 8.  Perenaine  0,75
 9.  Tugiisik  9,5
  Kokku:   27,25

Nöörimaa Tugikodu töötajate koosseis ja kohamäärad on kinnitatud Nöörimaa Tugikodu direktori 22.02.2021 käskkirjaga nr 20.2-1/8 „Nöörimaa Tugikodu struktuuri, töötajate koosseisu ja ametinimetuste kinnitamine seisuga 01.01.2021"