Nöörimaa Tugikodu jälgimisseadmestik

 

Nöörimaa Tugikodu territooriumil ja hoones asuvad jälgimisseadmed.

Jälgimisseadmeid kasutatakse turvalisuse tagamiseks ja korra ning vara säilitamiseks.

Salvestatud videomaterjali säilitatakse 30 päeva ja selle vaatamise eesmärgiks on tuvastada toimunud sündmuste asjaolusid ja selles osalenuid.