Eesti sportlikem omavalitsus 2022
Tunnustuse andja: Eesti Olumpiakomitee

Võimaluste kasutaja 2021
Tunnustuse andja: Rahandusministeerium, minuomavalitsus.ee
 

Pärimuskultuuri auhind 2021 - Aasta koostööpartner
Tunnustuse andja: Folkloorinõukogu
Mille eest: Pikaajalise ja püsiva partnerluse eest.


Koduomaniku sõber 2021 
Laureaadiks nimetaja: Eesti Omanike Keskliit
Mille eest: kinnistuomanike talvisest kõnniteede hoolduskohustusest vabastamine

 

Eesti Maastikuarhitektide Liidu eripreemia 2020 laureaat
Laureaadiks nimetaja: Eesti Maastikuarhitektide Liit
Mille eest: Võru linnavalitsust on märgatud pikaajalise järjepideva töö eest nüüdisaegse, inimsõbraliku ja rohelise elukeskkonna loomisel.

 
Eesti Arhitektide Liidu 2020. aastapreemia nominent 
Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali 2020. aastapreemia nominent
Võru Keskväljak - Villem Tomiste
 
Hästi taastatud hoone muinsuskaitsealal või kaitsevööndis 2020
Tunnustuse andja: Muinsuskaitseamet
Mille eest: Võru Kesklinna Kooli peamaja, Vabaduse tn 12
 
Aasta keskkonnasõbralik kohalik omavalitsus 2019
Tänukirja andja: Keskkonnaministeerium
Mille eest: keskkonnateemaliste ürituste ja linna rohelisemaks muutmise eest.
 
Aasta Keskkonnategu 2019
Tunnustuse andja: Keskkonnaministeerium
Konkursi nimetus: Keskkonnateo konkursi tunnustus
Mille eest: Võru linna 235. aastapäeva puhul korraldatud Võru linna istutustalgud
 
Eesti omavalitsuste aasta tegu 2019
Tunnustuse andja: Omavalitsuspäeva korralduskomitee
Mille eest: Võru linna keskväljaku taastamine
 
Aumärgis: Kaasan noort, 2017
Tunnustuse andja: Eesti Noorteühenduse Liit ja Võrumaa Noortekogu
Mille eest: noorte panuse hindamise eest ja nende kaasamise eest otsustusprotsessides, sh skatepargi rajamine, lastefestivali korraldamine jne.
 
Uma Tegu 2017
Tunnustuse andja: MTÜ Võrumaa Turismiliit
Mille eest: Võru Lastefestival
 
Aukiri: 2017. aasta parim kommunaalrajatis
Aukirja andja: Eesti Kommunaalmajanduse Ühing
Mille eest: 2017. a rajatud Võru skatepark
 
Eriautasu "Parim tervisespordirajatis 2017"
Tunnustuse andja: Eesti Kodukaunistamise Ühendus
Konkursi nimetus: Üleriiklik konkurss „Eesti kaunis kodu 2018"
Mille eest: 2017. a rajatud Võru skatepark
 
Parim tervisespordirajatis 2014
Tunnustuse andja: Eesti Kodukaunistamise Ühendus
Konkursi nimetus: Üleriiklik konkurss „Eesti kaunis kodu 2014"
Mille eest: Kubija tervise- ja rekreatsioonikeskus.
 
Tunnustus: Aasta kommunaalrajatis 2013
Tunnustuse andja: Eesti Kommunaalmajanduse Ühing
Mille eest: Katariina allee rekonstrueerimine
 
Liikluskasvatuse auhind 2013
Tunnustuse andja: Maanteeamet
Konkursi nimetus: liikluskasvatusalane tunnustus kohaliku omavalitsuse auhinna kategoorias
Mille eest: viimasel kahel aastal liikluskasvatuse valdkonnas läbiviidud erinevate tegevuste, projektide, konkursside ja algatuste eest.
 
Tunnustäht: Laste- ja noortesõbralik linn, 2012
Tunnustuse andja: ÜRO Lastefond UNICEF Eesti Rahvuskomitee
Konkursi nimetus: UNICEF-i algatatud liikumine "Laste- ja noortesõbralikud linnad"
Mille eest: Omistatud Euroopa linnade liikumises osalemise eest. Võru linn hoolib oma väikestest elanikest ja nende tulevikust.
 
Kaunis tööstusmaastik 2010
Tunnustuse andja: Eesti Kodukaunistamise Ühing
Mille eest: Võru linna keskkonnajaam 
 
Parim tervisespordirajatis 2010 
Tunnustuse andjad: Eesti Kodukaunistamise Ühing, Eesti Olümpiakomitee 
Mille eest: Tamula rannapromenaad
 
Eesti maastikuarhitektuuri Aasta Tegu 2009
Tunnustuse andja: Eesti Maastikuarhitektide Liit  2009
Mille eest: Tamula rannapromenaad