Linnamajanduse osakond (põhimäärus)

Ametikoht Ametniku nimi Tegevusvaldkond Telefon, e-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Linnamajanduse osakonna juhataja  Tauno Asi


osakonna töö juhtimine

5307 4315

tauno.asi@voru.ee

Kab 15,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja  Risto Aim
osakonna töö juhtimine, teede ja tänavate hoolduse korraldamine
 

5347 4332

risto.aim@voru.ee 

Lembitu 2,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Peaarhitekt Diana Vene
üld- ja teemaplaneeringute koostamise korraldamine,  muinsuskaitsealal remondi toetuse korraldamine
 

5302 3484

diana.vene@voru.ee

Kab 7,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Keskkonna- ja järelevalvespetsialist Tiina Randjärv
jäätmekäitluse korraldamine,  keskkonna- ja looduskaitseliste toimingute teostamine, heakorra-alane järelevalve, toimingud lemmikloomade registris
 

5304 0280

tiina.randjarv@voru.ee

Lembitu 2,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Haljastuse ja linnakujunduse spetsialist  Anne Vahtla
haljastusega seonduvate toimingute teostamine, raielubade väljastamine, reklaami paigalduse korraldamine
 

5333 1142

anne.vahtla@voru.ee

Lembitu 2,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Linnavarade vanemspetsialist  Eve Saaremägi
linnavara kasutusse andmise, võõrandamise ja haldamise korraldamine, linna huvide esindamine korteriühistutes
 

5770 4420

eve.saaremagi@voru.ee

Kab 4,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00

Arhitekt-planeerija  Sirli Kokk
detailplaneeringute algatamise avalduste vastuvõtmine, planeeringute koostamise korraldamine
 

785 0937

sirli.kokk@voru.ee


Kab 4,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
 
Ehitusjärelevalve spetsialist 

Rain Raitar


ehitus- ja kasutuslubade ning -teatiste menetlemine,  rajatiste projekteerimistingimuste koostamine, ehitusalane järelevalve
 

785 0934

rain.raitar@voru.ee

Kab 6,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00

Ehitusnõunik  Kalmer Vislapuu
kaevelubade väljastamine, tellija funktsioonide täitmine linnaeelarvest ehitatavatel objektidel
 

5552 1811

kalmer.vislapuu@voru.ee

Kab 6,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00

Ehitusnõunik        
Haldusjuht Jüri Moppel
linnale kuuluva kinnisvara haldamise süsteemi väljatöötamine ja rakendamine lähtuvalt linna tervikeesmärkidest, vara haldamise, remondi ja korrashoiu tööde korraldamine ning selleks
vajaliku struktuuriüksuse väljatöötamine ja juhtimine.
 

5345 9112

juri.moppel@voru.ee

Kab 11
Haldusspetsialist-remondijuht Märt Viks


linnale kuuluva vara haldamine, tehnilise ekspluatatsiooni, remondi, sanitaar-korrashoiu ning heakorra tööde korraldamine ja teostamine

525 9271

mart.viks@voru.ee

Kab 11
Majandusspetsialist     

 

 
Kalmistu järelevalve spetsialist  Asa Mõttus Võru linnakalmistul hauaplatsi või -koha eraldamine, matuste korraldamise nõustamine ja abistamine

527 9010

asa.mottus@voru.ee

Võru linnakalmistu - Kose tee 2

T-L 8.00-17.00
P, E suletud

Majandustöötaja Tarmo Riigov      
Majandustöötaja        
Majandustöötaja