Pikk tn 17, 17c, 17d kinnistute ja lähiala detailplaneering

Staatus: kehtestatud
Tellija: Cristella VT OÜ
Koostaja: Kobras AS

Algatamine: 20.12.2016
Asendiplaan
Vastuvõtmine: 12.04.2017
Kehtestamine: 14.06.2017

Arhiivikood: 216-DP

Detailplaneeringu failid:
Seletuskiri
Asendiplaan
Kontaktvööndi joonis
Olemasolev olukord
Põhijoonis tehnovõrkudega
Illustratsioon