Tulbi tn 4 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Staatus: kehtestatud
Tellija: Ülo Merisalu
Koostaja: Kurmik Projekt OÜ
 

Algatamine: 21.01.2007
Asendiplaan
Vastuvõtmine: 19.12.2008
Kehtestamine: 21.01.2009
Arhiivikood: 184-DP-09

Detailplaneeringu failid