Uuringute koostamine Võru piirkonna omavalitsuste võimalikuks haldusreformiks
 

Koostas: OÜ Geomedia
Ulatus: 2010
Valmimisaeg: 01.12.2010
Asukoht: arendusosakond
 
Võru linna, Võru valla ja Sõmerpalu valla võimaliku ühinemise uurimiseks esitas projektitaotluse Võru Linnavalitsuse arendusosakond, projektijuhiks oli Aivar Nigol. Projekti rahastati Norra-EMP regionaalarengu toetusskeemi programmist summas 594 065 krooni, sellele lisandusid uuringus osalenud omavalitsuste osalused kokku 104 835 krooni.