Uudised ja teated

Tormijärgsed raietööd Kubjal

RMK on Kubjal alustanud terviseradade puhastamist murdunud ja raja kohale kooldunud puudest ning kavandab tormialal raietöid. Teeme raiet vastavalt olukorrale, esialgu on plaanis tormikahjustusi likvideerida sanitaarraiega. Aladel, kus enamik puid on murdunud, tuleb teha ka lageraiet. Kuna kõige reaalsema ülevaate metsa olukorrast saab tööde käigus, siis võib plaanidesse tulla muudatusi.

Osa tormi murtud puudega alast piirneb muinsuskaitsealuste Meegomäe kääbastega (mälestiste alal), mistõttu on seal kavandatavate tööde teatis esitatud kooskõlastamiseks muinsuskaitseametile.

Radadega piirneva alal algavad tööd niipea, kui keskkonnaamet metsateatistele loa annab. Töid teeb osaühing Diksoonia.

Kaardil on tormijärgsete raietööde alad tähistatud mummudega. Vaata suuremat kaarti SIIT

 

Kristiina Viiron
RMK kommunikatsioonispetsialist
tel 5199 1549
kristiina.viiron@rmk.ee

Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024