Uudised ja teated

Linnavalitsuse istung 26. juunil

Katastriüksuste piiride muutmine
Nõustuti Petseri tn 20 (pindala 3044 m², sihtotstarve 50% elamumaa, 50% ärimaa), Petseri tn 22 (pindala 3733 m², sihtotstarve 100% elamumaa) ja Petseri tn 24 (pindala 2648 m², sihtotstarve 100% elamumaa) katastriüksuste piiride muutmisega ning määrati aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt:
Petseri tn 20a, sihtotstarve 100% elamumaa;
Petseri tn 20, sihtotstarve 100% ärimaa;
Petseri tn 22, sihtotstarve 100% elamumaa;
Petseri tn 24, sihtotstarve 100% elamumaa;
Petseri tänav T7, sihtotstarve 100% transpordimaa.

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks Luha tänav T2 (transpordimaa) ja Pikk tänav (transpordimaa), määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks Lille tänav T1 kinnistule (sihtotstarve transpordimaa), määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks kinnistule Raami tee (sihtotstarve transpordimaa), määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Ehituslubade väljastamine
Väljastatakse ehitusload:
ärihoone ümberehitamiseks asukohaga Jüri tn 37;
kaheksa korteriga elamu püstitamiseks asukohaga Lille tn 3;
garaaži püstitamiseks asukohaga Kivi tn 18a.

Kasutusloa väljastamine
Väljastatakse kasutusluba üksikelamu püstitamisele asukohaga Loo tn 1.

Ürituse kooskõlastamine ja puhkeala sulgemine
Anti luba mittetulundusühingule Terviseühendus Tasakaal avaliku ürituse "Tamula rannazumba 2024" korraldamiseks 2., 9. ja 16. juulil 2024 kella 18–20.30 Tamula rannas.

Laatade korraldamise kooskõlastamine ja väljaku sulgemine
Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillastele anti nõusolek korraldada 26. juulil 2024 kella 9–16 "Võru Suvelaat" ja 30. augustil 2024 kell 9–16 "Võru laat". Laadad korraldatakse Võru keskväljakul (Seminari väljak).

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn
#visitvoru #vorulinn


Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024