Uudised ja teated

Linnavalitsuse istung 8. novembril

Projektis osalemine
Otsustati esitada Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt väljakuulutatud Kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmine meetme taotlusvooru projekt "Võru linna kogukonnakeskuse (Jüri tn 42) rajamiseks vajalikud analüüsid ja hinnangud".

Riigihanke korraldamine
Korraldatakse riigihange "Võru vanalinna hoone rekonstrueerimise projekteerimistööd".
Ühel LIFE IP BuildEST projektis osalenud hoonel on valmidus liikuda edasi õpilabori süvendatud tegevustega ehk alustada rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamisega ja selleks vajaliku hankega.

Lihthanke korraldamine
Korraldatakse lihthange "Linnavalitsuse hoonete puhastusteenus".

Kasutusloa väljastamine
Väljastatakse kasutusluba üksikelamu püstitamisele asukohaga Kubja tee 9.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn
#visitvoru #vorulinn


Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023