Uudised ja teated

Õppus "Ussisõnad" Võru linnas

Kaitsevägi ja Kaitseliit korraldavad sellel sügisel õppuse Ussisõnad, mille raames ligi 10 000 maakaitseüksuste reservväelast värskendavad õppekogunemisel oma üksikvõitleja individuaalseid sõjalisibaasteadmisi. Lisaks harjutatakse jao- ning rühma tasemel vastase kulutamist ja varitsuste ning tõkete püstitamist.
 
Lõuna-Eestis ja Võru maakonnas algab õppus Ussisõnad 29. septembril ja kestab kuni 8. oktoobrini. Selles ajavahemikus toimuvad mitmed tegevused, mis toovad teedele ja erinevatele maa-aladele tavapärasestsuuremas mahus kaitseväelasi ning kaitseväe tehnikat.
 
Tegevused Võru linnas
 
 
Õppuse USSISÕNAD 2023 raames loob Kaitseliidu Võrumaa malev Liitva linnossa (Võru linna ja Võru valla piirile) ajutise kontroll-läbilaskepunkti (KLP) koostöös Politsei- ja piirivalveametiga ajavahemikul 5.-7.10.2023. Sellest tulenevalt on liikluskorraldus sellel lõigul muudetud ning lühiajaliselt häiritud. Õppuse mõju kohalikule elanikkonnale või õppuse piirkonda läbivatele inimestele on transpordivahendiga liiklemisel tavapärasest suurem ajakulu. Tegevuseläbiviimisel kasutatakse liikluskorraldusvahendeid ja reguleerijaid, et tagada KLP-des liikluse ohutus.
Ajavahemikul 5.-7.10.2023 liigub linnapildis nii päeval kui pimedal ajal tavapärasest rohkem kaitseväelasi ja kaitseliitlasi, kes kannavad lahinguvarustust ja teenistusrelva.
Imitatsiooni vahendeid (näiteks käsitulirelvade paukmoona) kasutatakse minimaalselt ja lühiajaliselt ainult õppuse sisese olukorra loomiseks.
 
 
Mis on kontroll-läbilaskepunkt?
 
Koostöös PPA esindajatega kontrollitakse kõikide või juhuvalikul piirkonda läbivate isikute ja transpordivahendite dokumente. KLP koosneb elementidest, millega ehitatakse liiklusvahenditele aeglustusrajad sõiduteele. Kogu tegevust KLP-s reguleerivad ööpäev läbi ajutisedliiklusmärgid ning liikluse reguleerijad. Pimedal ajal on teedele ehitatud takistused märgistatud helkurite ning vilkuvate elementidega.

 

 
Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn
#visitvoru #vorulinn

Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024