Uudised ja teated

Taasavatakse toetusmeede eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks

16. jaanuar 2023 avab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)  eraisikutele suunatud vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise toetusmeetme. Avatavas voorus jagatakse ca 800 000 eurot toetust, millest hinnanguliselt jagub 300 taotluse rahuldamiseks.

AS Võru Vesi varasemate aastate kogemus näitab, et eraisikutel, kes soovivad seda toetust kasutada, on mõistlik pöörduda vee-ettevõtte poole nii kiiresti kui võimalik liitumistingimuste väljastamiseks.  Kehtivad liitumistingimused on KIKile esitatava taotluse kohustuslik lisadokument. Ehitustöödega võib alustada alles pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist KIK-i poolt ja liitumislepingu sõlmimist AS-iga Võru Vesi. Tööd peavad olema lõpuni viidud kuue kuu jooksul peale rahastusotsuse tegemist. Liitumine on lõpuni viidud, kui on ehitatud torustikud, koostatud teostusjoonis ja sõlmitud vee-ettevõtjaga teenusleping.

AS Võru Vesi tegevuspiirkondades Võru- ja Põlvamaal saavad taotlusi KIK-ile esitada Võru (Võru linn ja Võru valla lähiümbrus), Väimela, Parksepa, Puiga, Orava, Lasva, Kääpa, Otsa, Sõmerpalu, Osula, Järvere, Haanja, Ruusmäe, Antsla, Kobela, Vana-Antsla, Kuldre, Uue-Antsla, Kanepi, Põlgaste, Saverna ja Krootuse reoveekogumisalade elanikud.

Taotluste vastuvõtt algab 16. jaanuaril 2023 kell 10.00

Lisainfo ja tingimused leiad siit: https://kik.ee/et/toetavad-tegevused/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine


Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024