Uudised ja teated

Sotsiaaltransporditeenuse korraldus alates 15. septembrist 2022

Alates 15.septembrist 2022 saab Põlva ja Võru maakonnas kasutada sotsiaaltransporditeenust, mida korraldab MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus. Veoteenust teostab OÜ Merling Reisid.

Sotsiaaltransporditeenuse klientideks on need Põlva- ja Võrumaa elanikud, kes oma puudest tingitud erivajaduse tõttu  ei saa kasutada ühistransporti, ning kelle abivajaduse on hinnanud  kohalik omavalitsus. Sotsiaaltransporditeenust osutatakse tööpäeviti kella 5.30-22.00.

Teenusele suunamise eelduseks on puude raskusastme olemasolu teenuse saajal ja tema abivajaduse hindamine kohaliku omavalitsuse poolt. 

Võru linna elanikel tuleb sotsiaaltransporditeenuse saamise sooviga pöörduda telefonitsi numbril 5358 8582 või e-posti teel aadressil marleen.maask@voru.ee. Seejärel hindab sotsiaaltöötaja kliendi abivajadust ja langetab otsuse teenuse osutamise kohta. Teenust osutatakse vastavalt kohandatud sõidukitega, mis on võimelised vedama nii ratastoolis kui ka kanderaamil reisivaid kliente. Sõidukid on vastavalt kliendi vajadustele varustatud ka abivahenditega nagu näiteks kargud/ratastool või trepitõstuk.

Osutatava teenuse hulka kuulub ka kliendi saatmise teenus: mistahes liikumisraskusega kliendi aitamine kodust mistahes korruselt sõidukini ja sihtkoha välisukseni või vastupidi.

Sõltuvalt kliendi vajadustest on teenuse korraldajal õigus võimalusel sõite liita kas omavahel või siduda avaliku liiniveo poolt osutatava teenusega.

Sõidu tellimine

Sõit tuleb tellida kohe sõiduvajaduse ilmnemisel, kuid mitte vähem kui 2 tööpäeva ette, see annab kliendile õiguse saada teenust talle vajalikul ajal. Muudel juhtudel saab teenusepakkuja tellimuse täita ainult vabade sõidukite olemasolul.

Sotsiaaltöötajale tuleb anda täpne info oma sõidust – mis kuupäeval, alguspunkt ja sihtpunkt, mis kell, sõidu eesmärk, kas kaasa tuleb ka saatja, kas on täiendavaid vajadusi (näiteks vajadus kasutada tõstjaid, kandetooli, kanderaamimadratsit, trepironijat, oma või vedaja ratastooli vms), kas kliendil on pagas.

Sõidu tühistamine

Sõidutellimuse tühistamise vajadusest tuleb esimesel võimalusel teavitada Kagu Ühistranspordikeskuse dispetšerit kas helistades  numbril 58552755 või saates e-kirja aadressil tellimus@ytk.ee. Kui sõidu tühistamise teade saabub vähem kui 10 tundi sõidu planeeritud algusajast, võib sellega kaasneda kohustus tasuda ärajäänud sõidu eest samades tariifides, mis tulnuks tasuda sõidu korral.

Sõitmine

Sotsiaaltranspordi dispetšeril on õigus klientide sõite ühildada, seetõttu võib ta pakkuda kuni 1 tund varasemat kohalejõudmise aega ja /või hilisemat tagasisõiduaega võrreldes kliendi poolt soovituga. Sõidu marsruut võib pikeneda seoses teiste klientide teenindamisega.

Palju teenus maksab?

Kliendil tuleb tasuda sõidu eest sõidukisse sisenemisel  ühekordne „sisenemistasu" . Tasu on veootsa põhine

Sõit Kagu ÜTK teeninduspiirkonnas, s.o Põlva ja/või Võru maakonnas – 5 eurot üks veoots (edasi-tagasi 10 eurot)

Sõit Kagu ÜTK teeninduspiirkonna naabermaakond (Valga- ja Tartumaa) – 10 eurot üks veoots (edasi-tagasi 20 eurot)

Sõit mujale väljapoole eelmainitud piirkondi Eesti Vabariigis – 30 eurot üks veoots (edasi-tagasi 60 eurot)

Saatja sõidab kliendiga TASUTA

Tasumise viisid

Tasuda saab nii sularahas kui pangakaardiga autojuhile.

Kui tagasisõit viibib või kõik ei suju nii nagu eelnevalt kokku lepitud

Juhul, kui klient on leppinud kokku tagasisõidu kellaja, kuid mingil põhjusel ei jõua kokkulepitud kohta, siis tuleb kliendil sellest anda teada autojuhile ja edastada info hilinemise kohta ja tõenäoline kellaaeg, kui jõutakse kokkulepitud kohta kohale. Selleks, et vajaliku info vahetus toimuks, peab klient küsima autojuhilt telefoninumbri.