Uudised ja teated

Linnavalitsuse istung 29. juunil

Riigihanke kehtetuks tunnistamine ja uue korraldamine
Tunnistati kehtetuks asbestjäätmete kogumise ja käitlemise riigihanke hankemenetlus ning korraldatakse uus riigihange "Asbestjäätmete kogumine ja käitlemine".

Üksikelamu püstitamiseks projekteerimistingimuste andmine
Anti projekteerimistingimused Tiigi tn 5 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.

Ehitusloa väljastamine
Väljastatakse ehitusluba päikeseelektrijaama püstitamiseks asukohaga Viki tn 4.

Kasutusloa väljastamine
Väljastatakse kasutusluba õppehoone ümberehitamisele asukohaga Kooli tn 7.

Ligipääsetavuse komisjoni moodustamine
Moodustati Võru Linnavalitsuse alatine "Ligipääsetavuse komisjon". Komisjoni kuuluvad abilinnapea Sixten Sild, haldusjuht Jüri Moppel, sotsiaaltööosakonna juhataja Eve Ilisson, ehitusnõunik Kalmer Vislapuu, sotsiaalteenuste spetsialist Marleen Maask ja avaliku teabe spetsialist Annika Soikka.
Komisjoni ülesanneteks on ligipääsetavuse parandamiseks ettepanekute tegemine ja probleemküsimustele lahenduste otsimine ning ligipääsetavuse alase teadlikkuse ja pädevuse tõstmine.

Riigihanke kehtetuks tunnistamine
Tunnistati kehtetuks riigihanke "Loomekoja ehitamine" hankemenetlus. Riigihanke pakkumuste tähtajaks laekus üks pakkumine, mis ületab eelarves antud tööde teostamiseks planeeritud maksumust.

 

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn
#visitvoru #vorulinn