Uudised ja teated

Luha tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu menetlusaja pikendamine

Võru Linnavalitsus pikendas 14.06.2022 korraldusega nr 293 Luha tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu menetlusaega, sest detailplaneeringu parima ruumilise lahenduse saamiseks otsustati korraldada alale ideekonkurss.

Detailplaneeringu põhieesmärk on määrata Luha, Jüri ja Turba tänava vahelisele alale multifunktsionaalse vabaajakeskuse ehitusõigused, liikluskorraldus ja rekreatsioonialad.

Arvestades menetluse keerukust on detailplaneeringu eeldatav menetluse lõpetamise aeg 21. juuni 2023. 

Korraldusega on võimalik tutvuda Võru linna veebilehel https://www.voru.ee/dpalg-20190619