Uudised ja teated

Linnavalitsuse istung 6. oktoobril

Ürituste kooskõlastamine ja maa-alade sulgemine
Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillastele  anti nõusolek avaliku ürituse "Võru sügislaat" korraldamiseks 22. oktoobril 2021 kell 9–16 linna keskväljakul.

Mittetulundusühingule Võrumaa Talupidajate Liit anti nõusolek avaliku ürituse "Uma Mekk XII Suurlaat ja Maheturg 2021" korraldamiseks 9. oktoobril 2021 kella 10–15.
Kella 6–17 suletakse liikluseks keskväljakuga piirnev lõik Jüri tänavast, lõik Katariina alleest, Seminari tänav ning Katariina kiriku esine parkla.

Keskoja osaühingule anti nõusolek avaliku ürituse ""Vihmakuu laat" korraldamiseks 29. oktoobril 2021 kella 9–15 linna keskväljakul.

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks Jaama tänav ja Muraka tänav T1 kinnistutele. Määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Riigihanke korraldamine
Otsustati korraldada riigihange "Kõnniteede lumetõrje ja hooldus".
Hanke objektiks on ca 20 km Võru linna avalikult kasutatavate kõnniteede (kõnniteed, mis seni on olnud kinnistuomanike koristada) hooldus perioodil 01.12.2021 – 30.04.2022.

Apteegipinna avaliku enampakkumise korraldamine
Korraldatakse avalik suuline enampakkumine Võru linna poolt ehitatava esmatasandi tervisekeskuse apteegiruumidele üürniku leidmiseks. Apteegi üüripinna kasutustähtajaks määrati 10 aastat ning üüripinna alghinnaks 32 €/m².

Laboriruumide avaliku enampakkumise korraldamine
Korraldatakse avalik suuline enampakkumine Võru linna poolt ehitatava esmatasandi tervisekeskuse laboriruumile üürniku leidmiseks. Labori üüripinna kasutustähtajaks määrati 5+5 aastat ning üüripinna alghinnaks 10,10 €/m² kuus.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn
#visitvoru #vorulinn