Uudised ja teated

Linnavalitsuse istung 7. septembril

Ürituse kooskõlastamine ja väljaku sulgemine
Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillastele anti nõusolek avaliku ürituse "Võru laat" korraldamiseks 17. septembril 2021 kella 9─16 ning luba sulgeda ürituse läbiviimiseks Seminari väljak 17. septembril 2021 kella 6─17 vastavalt asendiplaanile.

Ulis Guth
Võru Linna Leht
toimetaja
gsm 512 0787