Uudised ja teated

L. Koidula tn 5 // Seminari tn 1a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 15.04 – 28.04.2021. Avaliku väljapaneku jooksul oli igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu eskiisi kohta arvamust. Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub 17. mail 2021 algusega kell 15:00 Võru Linnavalitsuse sisehoovis.  Eskiis ja sellega seotud materjalid on avalikustatud Võru linna veebilehel https://www.voru.ee/dpalg-20200330. Avalikul arutelul osalemiseks registreeruda hiljemalt 15. maiks  pöördudes arhitekt-planeerija Sirli Koka poole (tel 7850937, e-post sirli.kokk@voru.ee).