Uudised ja teated

Võru linnavolikogu istung 12. veebruaril

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Tartu tn 7, Tartu tn 9 ja Koreli park P1 kinnistute ja lähiala detailplaneering.

Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,1 ha. Detailplaneeringu eesmärk on Tartu tn 7, Tartu tn 9 ja Koreli park P1 kinnistutele tervisekeskuse rajamine. Planeeringuga soovitakse muuta maaüksuste piire, maakasutuse sihtotstarvet, määrata ehitusõigused ja teede, parkimise ning tehnovõrkude paigutused. Planeeringualasse hõlmatud kinnistute omanik on Võru linn. Planeeringu koostaja on KUU OÜ.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestus on vähemalt 30 päeva.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn