SISSESÕIDULOA TAOTLEMINE

 

TOIMINGU ÜLDANDMED

Kirjeldus Võru linna sissesõidu luba väljastatakse  veokile, mille registrimass on üle 12 t-ni.
Kestvus Loa kestvusaeg on üks aasta.
Õigusakt Liikluspiirangu alade kehtestamine
Vastutaja
Linnamajandus osakonna juhataja asetäitja Risto Aim, e-post risto.aim@voru.ee, mob 5347 4332

 

TOIMINGU TAOTLEMINE

Vajalkud sammud Taotlus esitada Võru Linnavalitsuse infosaali, saata aadressile Jüri 11, 65608 Võru või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee
Vajaminevad dokumendid Auto registreerimistunnistus ja taotlus.
Viide Sissesõiduloa taotlus
E-blanket E-Sissesõiduloa taotlus