SISSESÕIDULOA TAOTLEMINE

 

TOIMINGU ÜLDANDMED

Kirjeldus Võru linna sissesõidu luba väljastatakse  veokile, mille registrimass on üle 12 t-ni.
Kestvus Loa kestvusaeg on üks aasta.
Õigusakt Liikluspiirangu alade kehtestamine
Vastutaja
Haldusjuht Jüri Moppel, e-post juri.moppel@voru.ee, tel 5345 9112

 

TOIMINGU TAOTLEMINE

Vajalkud sammud Taotlus esitada Võru Linnavalitsuse infosaali, saata aadressile Jüri 11, 65608 Võru või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee
Vajaminevad dokumendid Auto registreerimistunnistus ja taotlus.
Viide Sissesõiduloa taotlus
E-blanket E-Sissesõiduloa taotlus